Перемишлянська районна рада new

81200, вул. Привокзальна 3, м. Перемишляни, Львівської обл.
тел.: +38 (0263) 2-11-46, факс: 2-16-57
perem_rada@peremrda.gov.ua

Новини району

РІШЕННЯ Боршівської сільської ради Перемишлянського району Львівської області ХХХV сесії VІІ скликання

15.07.2020

                                                                                                 УКРАЇНА

                                                                                  Боршівська  сільська  рада

                                                                   Перемишлянського  району  Львівської  області

                                                                                     ХХХV сесія  VІІ  скликання

                                                                                            РІШЕННЯ №871  

Від  10.07.2020 року

« Про встановлення місцевих

податків і зборів на території

сіл Боршівської сільської

ради»

 

        З метою встановлення місцевих податків і зборів на території сіл Боршівської сільської ради на 2021 рік та враховуючи висновки постійної комісії Боршівської сільської ради « З питань бюджету, фінансів,економіки, планування та розвитку території, відповідно до ст. 7,8,10,12,14,30,265,266, 267,268,268, 269-288,291-293 Податкового кодексу України, керуючись п.24 ч.1 ст. 26 Закону України « Про місцеве самоврядування в Україні», Боршівська сільська рада

 

                                               ВИРІШИЛА:

 

1.Встановити на території сіл Боршівської сільської ради наступні місцеві податки і збори на 2021 рік, а саме :

1.1. Податок на нерухоме майно відмінне від земельної ділянки,визначивши : платників податку; об»єкт оподаткування; базу оподаткування; ставку податку; податковий період; порядок обчислення суми податку; строки сплати податку; порядок сплати податку; строки та порядок подання звітності про обчислення і сплату податку ; податкові пільги та порядок їх застосування, згідно з додатком №1.

1.2. Земельний податок, визначивши: платників податку; об»єкт оподаткуван-ня; базу оподаткування ; ставки податку; податковий період; порядок обчис-лення суми податку; строки сплати податку; порядок сплати податку; строки та порядок подання звітності про обчислення і сплату податку;  податкові пільги та порядок їх застосування, згідно з додатком № 2.                

1.3.Єдиний податок, визначивши: платників податку; об»єкт оподатку-вання; базу оподаткування; ставки податку; податковий період; порядок обчислення суми податку; строки сплати податку; порядок сплати податку; строки та порядок подання звітності про обчислення і сплату податку; податкові пільги та порядок їх засмтосування, згідно з додатком №3.

1.4.Транспортний податок, визначивши: платників податку; об»єкт оподаткування; базу оподаткування; ставки податку; податковий період; порядок обчислення суми податку; строки сплати податку; порядок сплати податку; строки та порядок подання звітності про оьчислення і сплату податку; податкові пільги та порядок їх застосування, згідно з додатком №4.

2. Дане рішення оприлюднити на веб- сайті Перемишлянської районної ради та на інформаційному  центрі Боршівської сільської ради.

3. Дане рішення набуває чинності з 01.01.2021 року.

4.Контроль за виконанням даного рішення покласти на постійну комісію Боршівської сільської ради «З питань бюджету, фінансів, економіки, планування та розвитку територій»

 Сільський  голова                                        С.Дух

 

Додаток №1

до рішення XХХV сесії VII скликання Боршівської сільської ради від  10.07.2020р. №  871

Податок на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки

 1. Платники податку:

1.1. Платниками податку є фізичні та юридичні особи, в тому числі нерезиденти, які є власниками об’єктів житлової та/або нежитлової нерухомості.

            1.2. Визначення платників податку в разі перебування об’єктів житлової та/або нежитлової нерухомості у спільній частковій або спільній сумісній власності кількох осіб:

            а) якщо об’єкт житлової та/або нежитлової нерухомості перебуває у спільній частковій власності кількох осіб, платником податку є кожна з цих осіб за належну їй частку;

б) якщо об’єкт житлової та/або нежитлової нерухомості перебуває у спільній сумісній власності кількох осіб, але не поділений в натурі, платником податку є одна з таких осіб-власників, визначена за їх згодою, якщо інше не встановлено судом;

            в) якщо об’єкт житлової та/або нежитлової нерухомості перебуває у спільній сумісній власності кількох осіб і поділений між ними в натурі, платником податку є кожна з цих осіб за належну їй частку.        

 

2. Об’єкт оподаткування:

2.1. Об’єктом оподаткування є об’єкт житлової та нежитлової нерухомості, в тому числі його частка.

2.2.    Не є об’єктом оподаткування:

а) об’єкти житлової та нежитлової нерухомості, які перебувають у власності органів державної влади, органів місцевого самоврядування, а також організацій, створених ними в установленому порядку, що повністю утримуються за рахунок відповідного державного бюджету чи місцевого бюджету і є неприбутковими (їх спільній власності);

б)  будівлі дитячих будинків сімейного типу;

в) гуртожитки;

г) житлова нерухомість не придатна для проживання, у тому числі у зв’язку з аварійним станом, визнана такою згідно з рішенням  міської ради;

ґ) об’єкти житлової нерухомості, в тому числі їх частки, що належать дітям-сиротам, дітям, позбавленим батьківського піклування, та особам з їх числа,  визнаним  такими  відповідно  до  закону,  дітям-інвалідам,  які виховуються одинокими матерями (батьками), але не більше одного такого об’єкта на дитину;

д) об’єкти нежитлової нерухомості, які використовуються суб’єктами господарювання малого та середнього бізнесу, що провадять свою діяльність в малих архітектурних формах та на ринках;

е) будівлі промисловості, зокрема виробничі корпуси, цехи, складські приміщення промислових підприємств;

є) будівлі, споруди сільськогосподарських товаровиробників, призначені для використання безпосередньо у сільськогосподарській діяльності;

ж) об’єкти житлової та нежитлової нерухомості, які перебувають у власності громадських організацій інвалідів та їх підприємств;

з) об’єкти нерухомості, що перебувають у власності релігійних організацій, статути (положення) яких зареєстровано у встановленому законом порядку, та використовуються виключно для забезпечення їхньої статутної діяльності, включаючи ті, в яких здійснюють діяльність засновані такими релігійними організаціями добродійні заклади (притулки, інтернати, лікарні тощо), крім об’єктів нерухомості, в яких здійснюється виробнича та/або господарська діяльність;

и) будівлі дошкільних та загальноосвітніх навчальних закладів незалежно від форми власності та джерел фінансування, що використовуються для надання освітніх послуг;

і) об’єкти нежитлової нерухомості державних та комунальних дитячих санаторно-курортних закладів та закладів оздоровлення та відпочинку дітей, а також дитячих санаторно-курортних закладів та закладів оздоровлення і відпочинку дітей, які знаходяться на балансі підприємств, установ та організацій, які є неприбутковими і внесені контролюючим органом до Реєстру неприбуткових установ та організацій. У разі виключення з Реєстру неприбуткових установ та організацій декларація подається платником податку протягом 30 календарних днів з дня виключення, а податок сплачується починаючи з місяця, наступного за місяцем, в якому відбулося виключення з Реєстру неприбуткових установ та організацій;

ї) об’єкти нежитлової нерухомості державних та комунальних центрів олімпійської підготовки, шкіл вищої спортивної майстерності, центрів фізичного здоров’я населення, центрів з розвитку фізичної культури і спорту інвалідів,  дитячо-юнацьких спортивних шкіл, а також центрів олімпійської підготовки, шкіл вищої спортивної майстерності, дитячо-юнацьких спортивних шкіл і спортивних споруд всеукраїнських фізкультурно-спортивних товариств, їх місцевих осередків та відокремлених підрозділів, що є неприбутковими та включені до Реєстру неприбуткових установ та організацій. У разі виключення таких установ та організацій з Реєстру неприбуткових установ та організацій декларація подається платником податку протягом 30 календарних днів з дня виключення, а податок сплачується починаючи з місяця, наступного за місяцем, в якому відбулося виключення з Реєстру неприбуткових установ та організацій;

й) об’єкти нежитлової нерухомості баз олімпійської та паралімпійської підготовки. Перелік таких баз затверджується Кабінетом Міністрів України;

к) об’єкти житлової нерухомості, які належать багатодітним або прийомним сім’ям, у яких виховується п’ять та більше дітей.

 

3. База оподаткування:

            3.1. Базою оподаткування є загальна площа об’єкта житлової та нежитлової нерухомості, в тому числі його часток.

3.2. База оподаткування об’єктів житлової та нежитлової нерухомості, в тому числі їх часток, які перебувають у власності фізичних осіб, обчислюється контролюючим органом на підставі даних Державного реєстру речових прав на нерухоме майно, що безоплатно надаються органами державної реєстрації прав на нерухоме майно та/або на підставі оригіналів відповідних документів платника податків, зокрема документів на право власності.

3.3. База оподаткування об’єктів житлової та нежитлової нерухомості, в тому числі їх часток, що перебувають у власності юридичних осіб, обчислюється такими особами самостійно виходячи із загальної площі кожного окремого об’єкта оподаткування на підставі документів, що підтверджують право власності на такий об’єкт.

 

4. Ставка податку:

            4.1. Ставки податку для об’єктів житлової та/або нежитлової нерухомості, що перебувають у власності фізичних та юридичних осіб, встановлюються даним рішенням залежно від місця розташування (зональності) та типів таких об’єктів нерухомості у

розмірі, що не перевищує 1,5 відсотка розміру мінімальної заробітної плати, встановленої законом на 1 січня звітного (податкового) року, за 1 квадратний метр бази оподаткування.

4.2. Встановити розмір ставки податку на нерухоме  майно, відмінне  від  земельної ділянки на 2021 рік, а саме:

 

Адміністративно-територіальні одиниці або населені пункти, або території об’єднаних територіальних громад, на які поширюється дія рішення ради:

Код області

Код району

Код згідно з КОАТУУ

Найменування адміністративно-територіальної одиниці або населеного пункту, або території об’єднаної територіальної громади

13

11

4623381000

Боршівська сільська рада  Перемишлянського районуЛьвівської області

 

Класифікація будівель та споруд2

Ставки податку3 за 1 кв. метр (відсотків розміру мінімальної заробітної плати)

код2

найменування2

для юридичних осіб

для фізичних осіб

11

Будівлі житлові

 

 

111

Будинки одноквартирні

 

 

1110

Будинки одноквартирні5

 

 

1110.1

Будинки одноквартирні масової забудови

0,05

0,05

1110.2

Котеджі та будинки одноквартирні підвищеної комфортності

0,05

0,05

1110.3

Будинки садибного типу

0,05

0,05

1110.4

Будинки дачні та садові

0,05

0,05

112

Будинки з двома та більше квартирами

 

 

1121

Будинки з двома квартирами5

 

 

1121.1

Будинки двоквартирні масової забудови

0,05

0,05

1121.2

Котеджі та будинки двоквартирні підвищеної комфортності

0,05

0,05

1122

Будинки з трьома та більше квартирами5

 

 

1122.1

Будинки багатоквартирні масової забудови

0,05

0,05

1122.2

Будинки багатоквартирні підвищеної комфортності, індивідуальні

0,05

0,05

1122.3

Будинки житлові готельного типу

0,05

0,05

113

Гуртожитки5

 

 

1130.1

Гуртожитки для робітників та службовців

0,080

0,080

1130.2

Гуртожитки для студентів вищих навчальних закладів5

0,080

0,080

1130.3

Гуртожитки для учнів навчальних закладів5

0,080

0,080

1130.4

Будинки-інтернати для людей похилого віку та інвалідів5

0,080

0,080

1130.5

Будинки дитини та сирітські будинки5

0,080

0,080

1130.6

Будинки для біженців, притулки для бездомних5

0,080

0,080

1130.9

Будинки для колективного проживання інші

0,080

0,080

12

Будівлі нежитлові

 

 

121

Готелі, ресторани та подібні будівлі

 

 

1211

Будівлі готельні

 

 

1211.1

Готелі

0,160

0,160

1211.2

Мотелі

0,160

0,160

1211.3

Кемпінги

0,160

0,160

1211.4

Пансіонати

0,160

0,160

1211.5

Ресторани та бари

0,160

0,160

1212

Інші будівлі для тимчасового проживання

 

 

1212.1

Туристичні бази та гірські притулки

0,160

0,160

1212.2

Дитячі та сімейні табори відпочинку

0,160

0,160

1212.3

Центри та будинки відпочинку

0,160

0,160

1212.9

Інші будівлі для тимчасового проживання, не класифіковані раніше

1,000

1,000

122

Будівлі офісні

 

 

1220

Будівлі офісні5

 

 

1220.1

Будівлі органів державного та місцевого управління5

0,160

0,160

1220.2

Будівлі фінансового обслуговування

0,160

0,160

1220.3

Будівлі органів правосуддя5

0,160

0,160

1220.4

Будівлі закордонних представництв5

0,160

0,160

1220.5

Адміністративно-побутові будівлі промислових підприємств

0,160

0,160

1220.9

Будівлі для конторських та адміністративних цілей інші

1,000

1,000

123

Будівлі торговельні

 

 

1230

Будівлі торговельні

 

 

1230.1

Торгові центри, універмаги, магазини

0,250

0,250

1230.2

Криті ринки, павільйони та зали для ярмарків5

0,250

0,250

1230.3

Станції технічного обслуговування автомобілів

0,100

0,100

1230.4

Їдальні, кафе, закусочні тощо

0,250

0,250

1230.5

Бази та склади підприємств торгівлі і громадського харчування

0,05

0,05

1230.6

Будівлі підприємств побутового обслуговування

0,250

0,250

1230.9

Будівлі торговельні інші

0.250

0.250

124

Будівлі транспорту та засобів зв’язку

 

 

1241

Вокзали, аеровокзали, будівлі засобів зв’язку та пов’язані з ними будівлі

 

 

1241.1

Автовокзали та інші будівлі автомобільного транспорту

0,100

0,100

1241.2

Вокзали та інші будівлі залізничного транспорту

0,100

0,100

1241.3

Будівлі міського електротранспорту

0,100

0,100

1241.4

Аеровокзали та інші будівлі повітряного транспорту

0,100

0,100

1241.5

Морські та річкові вокзали, маяки та пов’язані з ними будівлі

0,100

0,100

1241.6

Будівлі станцій підвісних та канатних доріг

0,100

0,100

1241.7

Будівлі центрів радіо- та телевізійного мовлення, телефонних станцій, телекомунікаційних центрів тощо

0,100

0,100

1241.8

Ангари для літаків, локомотивні, вагонні, трамвайні та тролейбусні депо

0,100

0,100

1241.9

Будівлі транспорту та засобів зв’язку інші

0,500

0,500

1242

Гаражі

 

 

1242.1

Гаражі наземні

0,05

0,05

1242.2

Гаражі підземні

0,100

0,100

1242.3

Стоянки автомобільні криті

0,100

0,100

1242.4

Навіси для велосипедів

0,100

0,100

125

Будівлі промислові та склади

 

 

1251

Будівлі промислові5

 

 

1251.1

Будівлі підприємств машинобудування та металообробної промисловості5

0,100

0,100

1251.2

Будівлі підприємств чорної металургії5

0,100

0,100

1251.3

Будівлі підприємств хімічної та нафтохімічної промисловості5

0,100

0,100

1251.4

Будівлі підприємств легкої промисловості5

0,100

0,100

1251.5

Будівлі підприємств харчової промисловості5

0,100

0,100

1251.6

Будівлі підприємств медичної та мікробіологічної промисловості5

0,100

0,100

1251.7

Будівлі підприємств лісової, деревообробної та целюлозно-паперової промисловості5

0,100

0,100

1251.8

Будівлі підприємств будівельної індустрії, будівельних матеріалів та виробів, скляної та фарфоро-фаянсової промисловості5

0,100

0,100

1251.9

Будівлі інших промислових виробництв, включаючи поліграфічне5

0,100

0,100

1252

Резервуари, силоси та склади

 

 

1252.1

Резервуари для нафти, нафтопродуктів та газу

0,500

0,500

1252.2

Резервуари та ємності інші

0,100

0,100

1252.3

Силоси для зерна

0,100

0,100

1252.4

Силоси для цементу та інших сипучих матеріалів

0,100

0,100

1252.5

Склади спеціальні товарні

0,100

0,100

1252.6

Холодильники

0,100

0,100

1252.7

Складські майданчики

0,100

0,100

1252.8

Склади універсальні

0,100

0,100

1252.9

Склади та сховища інші5

0,100

0,100

126

Будівлі для публічних виступів, закладів освітнього, медичного та оздоровчого призначення

 

 

1261

Будівлі для публічних виступів

 

 

1261.1

Театри, кінотеатри та концертні зали

0,100

0,100

1261.2

Зали засідань та багатоцільові зали для публічних виступів

0,100

0,100

1261.3

Цирки

0,100

0,100

1261.4

Казино, ігорні будинки

1,500

1,500

1261.5

Музичні та танцювальні зали, дискотеки

0,100

0,100

1261.9

Будівлі для публічних виступів інші

0,100

0,100

1262

Музеї та бібліотеки

 

 

1262.1

Музеї та художні галереї5

0,100

0,100

1262.2

Бібліотеки, книгосховища5

0,100

0,100

1262.3

Технічні центри

0,100

0,100

1262.4

Планетарії5

0,100

0,100

1262.5

Будівлі архівів5

0,100

0,100

1262.6

Будівлі зоологічних та ботанічних садів5

0,100

0,100

1263

Будівлі навчальних та дослідних закладів

 

 

1263.1

Будівлі науково-дослідних та проектно-вишукувальних установ

0,080

0,080

1263.2

Будівлі вищих навчальних закладів

0,080

0,080

1263.3

Будівлі шкіл та інших середніх навчальних закладів5

0,080

0,080

1263.4

Будівлі професійно-технічних навчальних закладів5

0,080

0,080

1263.5

Будівлі дошкільних та позашкільних навчальних закладів5

0,080

0,080

1263.6

Будівлі спеціальних навчальних закладів для дітей з особливими потребами5

0,080

0,080

1263.7

Будівлі закладів з фахової перепідготовки

0,080

0,080

1263.8

Будівлі метеорологічних станцій, обсерваторій5

0,080

0,080

1263.9

Будівлі освітніх та науково-дослідних закладів інші5

0,080

0,080

1264

Будівлі лікарень та оздоровчих закладів

 

 

1264.1

Лікарні багатопрофільні територіального обслуговування, навчальних закладів5

0,080

0,080

1264.2

Лікарні профільні, диспансери5

0,080

0,080

1264.3

Материнські та дитячі реабілітаційні центри, пологові будинки5

0,080

0,080

1264.4

Поліклініки, пункти медичного обслуговування та консультації5

0,080

0,080

1264.5

Шпиталі виправних закладів, в’язниць та Збройних Сил5

0,080

0,080

1264.6

Санаторії, профілакторії та центри функціональної реабілітації5

0,080

0,080

1264.9

Заклади лікувально-профілактичні та оздоровчі інші5

0,080

0,080

1265

Зали спортивні5

 

 

1265.1

Зали гімнастичні, баскетбольні, волейбольні, тенісні тощо

0,080

0,080

1265.2

Басейни криті для плавання

0,080

0,080

1265.3

Хокейні та льодові стадіони криті

0,080

0,080

1265.4

Манежі легкоатлетичні

0,080

0,080

1265.5

Тири

0,080

0,080

1265.9

Зали спортивні інші

0,080

0,080

127

Будівлі нежитлові інші

 

 

1271

Будівлі сільськогосподарського призначення, лісівництва та рибного господарства5

 

 

1271.1

Будівлі для тваринництва5

0,100

0,100

1271.2

Будівлі для птахівництва5

0,250

0,250

1271.3

Будівлі для зберігання зерна5

0,100

0,100

1271.4

Будівлі силосні та сінажні5

0,100

0,100

1271.5

Будівлі для садівництва, виноградарства та виноробства5

0,100

0,100

1271.6

Будівлі тепличного господарства5

0,100

0,100

1271.7

Будівлі рибного господарства5

0,100

0,100

1271.8

Будівлі підприємств лісівництва та звірівництва5

0,100

0,100

1271.9

Будівлі сільськогосподарського призначення інші5

0,100

0,100

1272

Будівлі для культової та релігійної діяльності5

 

 

1272.1

Церкви, собори, костьоли, мечеті, синагоги тощо5

0,080

0,080

1272.2

Похоронні бюро та ритуальні зали

0,080

0,080

1272.3

Цвинтарі та крематорії5

0,080

0,080

1273

Пам’ятки історичні та такі, що охороняються державою5

 

 

1273.1

Пам’ятки історії та архітектури5

0,080

0,080

1273.2

Археологічні розкопки, руїни та історичні місця, що охороняються державою5

0,080

0,080

1273.3

Меморіали, художньо-декоративні будівлі, статуї5

0,080

0,080

1274

Будівлі інші, не класифіковані раніше5

 

 

1274.1

Казарми Збройних Сил5

0,080

0,080

1274.2

Будівлі поліцейських та пожежних служб5

0,080

0,080

1274.3

Будівлі виправних закладів, в’язниць та слідчих ізоляторів5

0,080

0,080

1274.4

Будівлі лазень та пралень

0,080

0,080

1274.5

Будівлі з облаштування населених пунктів

0,080

0,080

 

 

4.3. У разі надання об’єктів нежитлової нерухомості вказаних у таблиці п.4.2. в користування (оренду, лізинг, тощо), ставка податку встановлюється у двократному розмірі, що вказаний у таблиці п.4.2, але в розмірі що не перевищує 1,5 відсотка розміру мінімальної заробітної плати, встановленої законом на 1 січня звітного (податкового) року, за 1 квадратний метр бази оподаткування.

 

            5. Податковий період:

5.1. Базовий податковий (звітний) період дорівнює календарному року.

 6. Порядок обчислення суми податку:

6.1. Обчислення суми податку з об’єкта/об’єктів житлової нерухомості, які перебувають у власності фізичних осіб, здійснюється контролюючим органом за місцем податкової адреси (місцем реєстрації) власника такої нерухомості у такому порядку:

а) за наявності у власності платника податку одного об’єкта житлової нерухомості, в тому числі його частки, податок обчислюється виходячи з бази оподаткування, зменшеної відповідно до підпунктів «а» або «б» підпункту 266.4.1. пункту 266.4 статті 266 Податкового кодексу України  та відповідної ставки податку;

б) за наявності у власності платника податку більше одного об’єкта житлової нерухомості одного типу, в тому числі їх часток, податок обчислюється виходячи із сумарної загальної площі таких об’єктів, зменшеної відповідно до підпунктів «а» або «б» підпункту 266.4.1 пункту 266.4 статті 266 Податкового кодексу України та  відповідної ставки податку;

в) за наявності у власності платника податку об’єктів житлової нерухомості різних видів, у тому числі їх часток, податок обчислюється виходячи із сумарної загальної площі таких об’єктів, зменшеної відповідно до підпункту «в» підпункту 266.4.1 пункту 266.4 статті 266 Податкового кодексу України та відповідної ставки податку;

г) сума податку, обчислена з урахуванням підпунктів  «б» та «в»  цього підпункту, розподіляється контролюючим органом пропорційно до питомої ваги загальної площі кожного з об’єктів житлової нерухомості;

ґ) за наявності у власності платника податку об’єкта (об’єктів) житлової нерухомості, у тому числі його частки, що перебуває у власності фізичної чи юридичної особи - платника податку, загальна площа якого перевищує 300 квадратних метрів (для квартири) та/або 500 квадратних метрів (для будинку), сума податку, розрахована відповідно до підпунктів "а"-"г" цього підпункту, збільшується на 25000 гривень на рік за кожен такий об’єкт житлової нерухомості (його частку).

Обчислення суми податку з об’єкта/об’єктів нежитлової нерухомості, які перебувають у власності фізичних осіб, здійснюється контролюючим органом за місцем податкової адреси (місцем реєстрації) власника такої нерухомості виходячи із загальної площі кожного з об’єктів нежитлової нерухомості та відповідної ставки податку.

            6.2. Податкове/податкові повідомлення-рішення про сплату суми/сум податку,   обчисленого   згідно  з  підпунктом  266.7.1. підпункту 266.7 статті 266 Податкового кодексу України, та відповідні платіжні реквізити, зокрема,  органів місцевого самоврядування за місцезнаходженням кожного з об’єктів житлової та/або нежитлової нерухомості, надсилаються (вручаються) платнику податку контролюючим органом за місцем його податкової адреси (місцем реєстрації) до 01 липня  року, що настає за базовим податковим (звітним) періодом (роком).

Щодо новоствореного (нововведеного) об’єкта житлової та/або нежитлової нерухомості податок сплачується фізичною особою-платником починаючи з місяця, в якому виникло право власності на такий об’єкт.

Контролюючі органи за місцем проживання (реєстрації) платників податку в десятиденний строк інформують відповідні контролюючі органи за місцезнаходженням об’єктів житлової та/або нежитлової нерухомості про надіслані (вручені) платнику податку податкові повідомлення-рішення про сплату податку у порядку, встановленому центральним органом виконавчої влади, що забезпечує формування та реалізує державну податкову і митну політику.

Нарахування податку та надсилання (вручення) податкових повідомлень-рішень про сплату податку фізичним особам - нерезидентам здійснюють контролюючі органи за місцезнаходженням об’єктів житлової та/або нежитлової нерухомості, що перебувають у власності таких нерезидентів.

            6.3. Платники податку мають право звернутися з письмовою заявою до контролюючого органу за місцем проживання (реєстрації) для проведення звірки даних щодо:

об’єктів житлової та/або нежитлової нерухомості, в тому числі їх часток, що перебувають у власності платника податку;

розміру загальної площі об’єктів житлової та/або нежитлової нерухомості, що перебувають у власності платника податку;

права на користування пільгою із сплати податку;

розміру ставки податку;

нарахованої суми податку.

У разі виявлення розбіжностей між даними контролюючих органів та даними, підтвердженими платником податку на підставі оригіналів відповідних документів, зокрема документів на право власності, контролюючий орган за місцем проживання (реєстрації) платника податку проводить перерахунок суми податку і надсилає (вручає) йому нове податкове повідомлення-рішення. Попереднє податкове повідомлення-рішення вважається скасованим (відкликаним).

            6.4. Органи державної реєстрації прав на нерухоме майно, а також органи, що здійснюють реєстрацію місця проживання фізичних осіб, зобов’язані щокварталу у 15-денний строк після закінчення податкового (звітного) кварталу подавати контролюючим органам відомості, необхідні для розрахунку та справляння податку фізичними та юридичними особами, за місцем розташування такого об’єкта нерухомого майна станом на перше число відповідного кварталу в порядку, визначеному Кабінетом Міністрів України.

6.5. Платники податку - юридичні особи самостійно обчислюють суму податку станом на 01 січня звітного року і до 20 лютого цього ж року подають контролюючому органу за місцезнаходженням об’єкта/об’єктів оподаткування декларацію за формою, встановленою у порядку, передбаченому  Податковим кодексом України, з розбивкою річної суми рівними частками поквартально.

Щодо новоствореного (нововведеного) об’єкта житлової та/або нежитлової нерухомості декларація юридичною особою - платником подається протягом 30 календарних днів з дня виникнення права власності на такий об’єкт, а податок сплачується починаючи з місяця, в якому виникло право власності на такий об’єкт.

            7. У разі переходу права власності на об’єкт оподаткування від одного власника до іншого протягом календарного року податок обчислюється для попереднього власника за період з 01 січня цього року до початку того місяця, в якому припинилось право власності на зазначений об’єкт оподаткування, а для нового власника - починаючи з місяця, в якому він набув право власності.

            7.1. Контролюючий орган надсилає податкове повідомлення-рішення новому власнику після отримання інформації про перехід права власності. 

 

8. Порядок сплати податку:

8.1. Податок сплачується за місцем розташування об’єкта/об’єктів оподаткування і зараховується до  міського бюджету згідно з положеннями Бюджетного кодексу України.

 

9. Строки сплати податку:

9.1. Податкове зобов’язання за звітний рік з податку сплачується:

а) фізичними особами - протягом 60 днів з дня вручення податкового повідомлення-рішення;

б) юридичними особами - авансовими внесками щокварталу до 30 числа місяця, що наступає за звітним кварталом, які відображаються в річній податковій декларації.

Інші питання щодо адміністрування податку на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки, які не врегульовані даним рішенням, вирішуються відповідно до норм встановлених Податковим кодексом України.

 

10. Строки та порядок надання звітності про обчислення і сплату податку:

10.1. Платники податку-юридичні особи самостійно обчислюють суму податку та подають до контролюючого органу  річну податкову декларацію до 20 лютого поточного року з розбивкою річної суми  рівними частками поквартально.

10.2. Платникам податку-фізичним особам обчислення суми податку здійснюється контролюючим органом, який надсилає (вручає) податкове/податкові повідомлення-рішення про сплату суми/сум податку за місцем податкової адреси платників (місцем реєстрації) до 1 липня року, що настає за звітним.

 

11. База оподаткування:

11.1. Базою оподаткування є загальна площа об’єкта житлової та нежитлової нерухомості, в тому числі його часток.

11.2. База оподаткування об’єктів житлової та нежитлової нерухомості, в тому числі їх часток, які перебувають у власності фізичних осіб, обчислюється контролюючим органом на підставі даних Державного реєстру речових прав на нерухоме майно, що безоплатно надаються органами державної реєстрації прав на нерухоме майно та/або на підставі оригіналів відповідних документів платника податків, зокрема документів на право власності.

11.3. База оподаткування об’єктів житлової та нежитлової нерухомості, в тому числі їх часток, що перебувають у власності юридичних осіб, обчислюється такими особами самостійно виходячи із загальної площі кожного окремого об’єкта оподаткування на підставі документів, що підтверджують право власності на такий об’єкт.

 

11.4. Пільги із сплати податку:

11.4.1. База оподаткування об’єкта/об’єктів житлової нерухомості, в тому числі їх часток, що перебувають у власності фізичної особи – платника податку, зменшується:

а) для квартири/квартир незалежновідїхкількості - на 60 кв. метрів;

б) для житловогобудинку/будинківнезалежновідїхкількості - на 120 кв. метрів;

в) для різнихтипівоб’єктівжитловоїнерухомості, в тому числіїхчасток (у разіодночасногоперебування у власностіплатникаподаткуквартири/квартир та житловогобудинку/будинків, у тому числіїхчасток), - на 180 кв. метрів.

Таке зменшення надається один раз за кожний базовий податковий (звітний) період (рік).

11.4.2 Згідно даного рішення встановлюють пільги з податку, що сплачується на відповідній території, тобто на території сіл Боршівської сільської ради з об’єктів житлової та/або нежитлової нерухомості, що перебувають у власності фізичних або юридичних осіб, громадських об’єднань, благодійних організацій, релігійних організацій України, статути (положення) яких зареєстровані у встановленому законом порядку, та використовуються для забезпечення діяльності, передбаченої такими статутами (положеннями).

Пільги з податку, що сплачується на території сіл Боршівської сільської ради з об’єктів житлової та нежитлової нерухомості, для фізичних осіб визначаються виходячи з їх майнового стану та рівня доходів.

Пільги з податку, що сплачується на території сіл Боршівської сільської ради з об’єктів нежитлової нерухомості, встановлюються залежно від майна, яке є об’єктом оподаткування.

11.4.3Пільги з податку, передбаченіпідпунктами 266.4.1 та 266.4.2  пункту 266.4. статті 266 Податкового кодексу України, для фізичнихосіб не застосовуються до:

об’єкта/об’єктівоподаткування, якщоплоща такого/таких об’єкта/об’єктівперевищуєп’ятикратнийрозмірнеоподатковуваноїплощі, встановленоїпідпунктом 266.4.1 пункту 266.4. статті 266 Податкового кодексу України;

об’єкта/об’єктів оподаткування, що використовуються їх власниками з метою одержання доходів (здаються в оренду, лізинг, позичку, використовуються у підприємницькій діяльності).

  Секретар Боршівської сільської ради                                                                   Л.Є. Мединська

Додаток №2

до рішення ХХХV  сесії VII  скликання Боршівської сільської  ради від  10.07.2020р. № 871

                                                                                               Земельний податок

 1. Платники земельного податку

1.1. Платниками земельного податку є:

1.1.1. власники земельних ділянок;

1.1.2.  землекористувачі.

1.2. Особливості справляння податку суб'єктами господарювання, які застосовують спрощену систему оподаткування, обліку та звітності, встановлюються  главою 1 розділу XIVПодаткового кодексу України.

2. Об’єкти оподаткування земельним податком

2.1. Об’єктами оподаткування є:

2.1.1. земельні ділянки, які перебувають у власності або користуванні;

2.1.2. земельні частки (паї), які перебувають у власності.

3. База оподаткування

3.1. Базою оподаткування є:

3.1.1. нормативна грошова оцінка земельних ділянок з урахуванням коефіцієнта індексації, визначеного відповідно до порядку, встановленого розділом ХІІ Податкового кодексу України;

3.1.2. площа земельних ділянок, нормативну грошову оцінку яких не проведено.

4. Ставка земельного податку

Адміністративно-територіальні одиниці або населені пункти, або території об’єднаних територіальних громад, на які поширюється дія рішення ради:

Код області

Код району

Код
згідно з КОАТУУ

Найменування адміністративно-територіальної одиниці або населеного пункту, або території об’єднаної територіальної громади

13

11

4623381000

Боршівська сільська рада  Перемишлянського району Львівської області

 

Видцільовогопризначення земель2

Ставки податку3
(відсотківнормативноїгрошовоїоцінки)

за земельніділянки, нормативнугрошовуоцінкуяких проведено (незалежновідмісцезнаходження)

за земельніділянки за межами населенихпунктів, нормативнугрошовуоцінкуяких не проведено

код2

найменування2

дляюридичнихосіб

дляфізичнихосіб

дляюридичнихосіб

дляфізичнихосіб

01

Землісільськогосподарськогопризначення

01.01

Для ведення товарного сільськогосподарського виробництва4

5,000

0.6

5,000

0.6

01.02

Для веденняфермерського господарства4

1,000

1,000

1,000

1,000

01.03

Для веденняособистогоселянського господарства4

1,000

0.5

1,000

       0.5

01.04

Для веденняпідсобногосільськогогосподарства4

1,000

0.5

1,000

0.5

01.05

Дляіндивідуального садівництва4

0.5

0.5

0.5

0.5

01.06

Дляколективного садівництва4

1,000

1,000

1,000

1,000

01.07

Для городництва4

0.5

0.5

0.5

0.5

01.08

Для сінокосіння і випасання худоби4

1,000

0.5

1,000

0.5

01.09

Для дослідних і навчальнихцілей

1,000

1,000

1,000

1,000

01.10

Для пропаганди передового досвідуведеннясільськогогосподарства

1,000

1,000

1,000

1,000

01.11

Для наданняпослуг у сільськомугосподарстві

1,000

1,000

1,000

1,000

01.12

Для розміщенняінфраструктуриоптовихринківсільськогосподарськоїпродукції

1,000

1,000

1,000

1,000

01.13

Дляіншогосільськогосподарськогопризначення

1,000

0.5

1,000

0.5

01.14

Для цілейпідрозділів 01.01-01.13 та для збереження та використання земель природно-заповідного фонду

1,000

1,000

1,000

1,000

02

Земліжитловоїзабудови

02.01

Для будівництва і обслуговуванняжитловогобудинку, господарськихбудівель і споруд (присадибнаділянка)4

с.Боршів -0.1

с.Виписки-0.16

с.Ладанці -0.11

с.Пнятин-0.1

с.Боршів -0.1

с.Виписки-0.16

с.Ладанці -0.11

с.Пнятин-0.1

с.Боршів -0.1

с.Виписки-0.16

с.Ладанці -0.11

с.Пнятин-0.1

с.Боршів -0.1

с.Виписки-0.16

с.Ладанці -0.11

с.Пнятин-0.1

02.02

Дляколективногожитлового будівництва4

0,200

0,200

0,200

0,200

02.03

Для будівництва і обслуговуваннябагатоквартирногожитловогобудинку

0,300

0,300

0,300

0,300

02.04

Для будівництва і обслуговуваннябудівельтимчасовогопроживання

0,100

0,100

0,100

0,100

02.05

Длябудівництваіндивідуальнихгаражів

0,300

0,300

0,300

0,300

02.06

Дляколективногогаражногобудівництва

0,300

0,300

0,300

0,300

02.07

Дляіншоїжитловоїзабудови

с.Боршів -0.1

с.Виписки-0.16

с.Ладанці -0.11

с.Пнятин-0.1

с.Боршів -0.1

с.Виписки-0.16

с.Ладанці -0.11

с.Пнятин-0.1

с.Боршів -0.1

с.Виписки-0.16

с.Ладанці -0.11

с.Пнятин-0.1

с.Боршів -0.1

с.Виписки-0.16

с.Ладанці -0.11

с.Пнятин-0.1

02.08

Для цілейпідрозділів 02.01-02.07 та для збереження та використання земель природно-заповідного фонду

0,200

0,200

2,000

2,000

03

Землігромадськоїзабудови

03.01

Для будівництва та обслуговуваннябудівельорганівдержавноївлади та місцевого самоврядування4

1,000

1,000

1,000

1,000

03.02

Для будівництва та обслуговуваннябудівельзакладів освіти4

1,000

1,000

1,000

1,000

03.03

Для будівництва та обслуговуваннябудівельзакладівохорониздоров’я та соціальної допомоги4

1,000

1,000

1,000

1,000

03.04

Для будівництва та обслуговуваннябудівельгромадських та релігійних організацій4

1,000

1,000

1,000

1,000

03.05

Для будівництва та обслуговуваннябудівельзакладів культурно-просвітницького обслуговування4

1,000

1,000

1,000

1,000

03.06

Для будівництва та обслуговуваннябудівельекстериторіальнихорганізацій та органів4

1,000

1,000

1,000

1,000

03.07

Для будівництва та обслуговуваннябудівельторгівлі

1,000

1,000

5,000

5,000

03.08

Для будівництва та обслуговуванняоб’єктівтуристичноїінфраструктури та закладівгромадськогохарчування

3,000

     1,000

5,000

5,000

03.09

Для будівництва та обслуговуваннябудівель кредитно-фінансовихустанов

3,000

3,000

5,000

5,000

03.10

Для будівництва та обслуговуваннябудівельринковоїінфраструктури

3,000

3,000

5,000

5,000

03.11

Для будівництва та обслуговуваннябудівель і спорудзакладів науки

1,000

1,000

1,000

1,000

03.12

Для будівництва та обслуговуваннябудівельзакладівкомунальногообслуговування

0,010

0,010

0,100

0,100

03.13

Для будівництва та обслуговуваннябудівельзакладівпобутовогообслуговування

3,000

3,000

5,000

5,000

03.14

Для розміщення та постійноїдіяльностіорганів ДСНС4

0,010

0,010

0,100

0,100

03.15

Для будівництва та обслуговуванняіншихбудівельгромадськоїзабудови

1,000

1,000

1,000

1,000

03.16

Для цілейпідрозділів 03.01-03.15 та для збереження та використання земель природно-заповідного фонду

1,000

1,000

1,000

1,000

04

Земліприродно-заповідногофонду

04.01

Для збереження та використаннябіосфернихзаповідників

1,000

1,000

1,000

1,000

04.02

Для збереження та використанняприродних заповідників4

1,000

1,000

1,000

1,000

04.03

Для збереження та використаннянаціональнихприродних парків4

1,000

1,000

1,000

1,000

04.04

Для збереження та використанняботанічних садів4

1,000

1,000

1,000

1,000

04.05

Для збереження та використаннязоологічнихпарків

1,000

1,000

1,000

1,000

04.06

Для збереження та використаннядендрологічнихпарків

1,000

1,000

1,000

1,000

04.07

Для збереження та використанняпарків - пам’яток садово-паркового мистецтва

1,000

1,000

1,000

1,000

04.08

Для збереження та використаннязаказників

1,000

1,000

1,000

1,000

04.09

Для збереження та використаннязаповідних урочищ

1,000

1,000

1,000

1,000

04.10

Для збереження та використанняпам’ятокприроди

1,000

1,000

1,000

1,000

04.11

Для збереження та використаннярегіональнихландшафтнихпарків

1,000

1,000

1,000

1,000

05

Землііншогоприродоохоронногопризначення

06

Земліоздоровчогопризначення (землі, щомаютьприроднілікувальнівластивості, яківикористовуютьсяабоможутьвикористовуватися
для профілактикизахворювань і лікування людей)

06.01

Для будівництва і обслуговування санаторно-оздоровчих закладів4

1,000

1,000

1,000

1,000

06.02

Для розробкиродовищприроднихлікувальнихресурсів

1,000

1,000

1,000

1,000

06.03

Дляіншихоздоровчихцілей

1,000

1,000

1,000

1,000

06.04

Для цілейпідрозділів 06.01-06.03 та для збереження та використання земель природно-заповідного фонду

1,000

1,000

1,000

1,000

07

Землірекреаційногопризначення

07.01

Для будівництва та обслуговуванняоб’єктіврекреаційного призначення4

1,000

1,000

1,000

1,000

07.02

Для будівництва та обслуговуванняоб’єктівфізичноїкультури і спорту4

1,000

1,000

1,000

1,000

07.03

Дляіндивідуальногодачногобудівництва

с.Боршів -0.1

с.Виписки-0.16

с.Ладанці -0.11

с.Пнятин-0.1

с.Боршів -0.1

с.Виписки-0.16

с.Ладанці -0.11

с.Пнятин-0.1

с.Боршів -0.1

с.Виписки-0.16

с.Ладанці -0.11

с.Пнятин-0.1

с.Боршів -0.1

с.Виписки-0.16

с.Ладанці -0.11

с.Пнятин-0.1

07.04

Дляколективногодачногобудівництва

1.000

1.000

5,000

5,000

07.05

Для цілейпідрозділів 07.01-07.04 та для збереження та використання земель природно-заповідного фонду

1,000

1,000

1,000

1,000

08

Земліісторико-культурногопризначення

08.01

Для забезпеченняохорониоб’єктівкультурноїспадщини

0,100

0,100

0,300

0,300

08.02

Для розміщення та обслуговуваннямузейнихзакладів

0,100

0,100

0,300

0,300

08.03

Для іншогоісторико-культурного призначення

0,100

0,100

0,300

0,300

08.04

Для цілейпідрозділів 08.01-08.03 та для збереження та використання земель природно-заповідного фонду

0,100

0,100

0,300

0,300

09

Землілісогосподарськогопризначення

09.01

Для веденнялісовогогосподарства і пов’язаних з ним послуг

0.100

0.100

0.100

0.100

09.02

Дляіншоголісогосподарськогопризначення

0.100

0.100

0.100

0.100

09.03

Для цілейпідрозділів 09.01-09.02 та для збереження та використання земель природно-заповідного фонду

0.100

0.100

0.100

0.100

10

Земліводногофонду

10.01

Для експлуатації та догляду за воднимиоб’єктами

0,100

0,100

0,300

0,300

10.02

Для облаштування та догляду за прибережнимизахиснимисмугами

0,100

0,100

0,300

0,300

10.03

Для експлуатації та догляду за смугамивідведення

0,100

0,100

0,300

0,300

10.04

Для експлуатації та догляду за гідротехнічними, іншимиводогосподарськимиспорудами і каналами

0,100

0,100

0,300

0,300

10.05

Для догляду за береговимисмугамиводнихшляхів

0,100

0,100

0,300

0,300

10.06

Длясінокосіння

0,100

0,100

0,300

0,300

10.07

Длярибогосподарськихпотреб

0,100

0,100

0,300

0,300

10.08

Для культурно-оздоровчих потреб, рекреаційних, спортивних і туристичнихцілей

0,100

0,100

0,300

0,300

10.09

Для проведеннянауково-досліднихробіт

0,100

0,100

0,300

0,300

10.10

Для будівництва та експлуатаціїгідротехнічних, гідрометричних та лінійнихспоруд

0,100

0,100

0,300

0,300

10.11

Для будівництва та експлуатації санаторіїв та інших лікувально-оздоровчих закладів у межах прибережних захисних смуг морів, морських заток і лиманів

0,100

0,100

0,300

0,300

10.12

Для цілейпідрозділів 10.01-10.11 та для збереження та використання земель природно-заповідного фонду

0,100

0,100

0,300

0,300

11

Земліпромисловості

11.01

Для розміщення та експлуатації основних, підсобних і допоміжних будівель та споруд підприємствами, що пов’язані з користуванням надрами 

3,000

3,000

5,000

5,000

11.02

Для розміщення та експлуатації основних, підсобних і допоміжних будівель та споруд підприємств переробної, машинобудівної та іншої промисловості

3,000

3,000

5,000

5,000

11.03

Для розміщення та експлуатації основних, підсобних і допоміжних будівель та споруд будівельних організацій та підприємств

3,000

3,000

5,000

5,000

11.04

Для розміщення та експлуатації основних, підсобних і допоміжних будівель та споруд технічної інфраструктури (виробництва та розподілення газу, постачання пари та гарячої води, збирання, очищення та розподілення води)

3,000

3,000

5,000

5,000

11.05

Для цілейпідрозділів 11.01-11.04 та для збереження та використання земель природно-заповідного фонду

3,000

3,000

5,000

5,000

12

Землітранспорту

12.01

Для розміщення та експлуатаціїбудівель і спорудзалізничного транспорту

3,000

3,000

5,000

5,000

12.02

Для розміщення та експлуатаціїбудівель і спорудморського транспорту 

3,000

3,000

5,000

5,000

12.03

Для розміщення та експлуатаціїбудівель і спорудрічкового транспорту 

3,000

3,000

5,000

5,000

12.04

Для розміщення та експлуатаціїбудівель і спорудавтомобільного транспорту та дорожнього господарства4

3,000

3,000

5,000

5,000

12.05

Для розміщення та експлуатаціїбудівель і спорудавіаційного транспорту

3,000

3,000

5,000

5,000

12.06

Для розміщення та експлуатаціїоб’єктівтрубопровідного транспорту

3,000

3,000

5,000

5,000

12.07

Для розміщення та експлуатаціїбудівель і спорудміськогоелектротранспорту

3,000

3,000

5,000

5,000

12.08

Для розміщення та експлуатаціїбудівель і споруддодатковихтранспортнихпослуг та допоміжнихоперацій

3,000

3,000

5,000

5,000

12.09

Для розміщення та експлуатаціїбудівель і спорудіншогоназемного транспорту

3,000

3,000

5,000

5,000

12.10

Для цілейпідрозділів 12.01-12.09 та для збереження та використання земель природно-заповідного фонду

3,000

3,000

5,000

5,000

13

Землізв’язку

13.01

Для розміщення та експлуатації об’єктів і споруд телекомунікацій

5,000

3,000

5,000

5,000

13.02

Для розміщення та експлуатації будівель та споруд об’єктів поштового зв’язку

5,000

3,000

5,000

5,000

13.03

Для розміщення та експлуатаціїіншихтехнічнихзасобівзв’язку

5,000

5,000

5,000

5,000

13.04

Для цілейпідрозділів 13.01-13.03, 13.05 та для збереження та використання земель природно-заповідного фонду

 

3,000

3,000

5,000

5,000

14

Земліенергетики

14.01

Для розміщення, будівництва, експлуатації та обслуговування будівель і споруд об’єктів енергогенеруючих підприємств, установ і організацій 

3,000

3,000

5,000

5,000

14.02

Для розміщення, будівництва, експлуатації та обслуговування будівель і споруд об’єктів передачі електричної та теплової енергії

3,000

3,000

5,000

5,000

14.03

Для цілейпідрозділів 14.01-14.02 та для збереження та використання земель природно-заповідного фонду

3,000

3,000

5,000

5,000

15

Земліоборони

 

15.01

Для розміщення та постійноїдіяльностіЗбройних Сил4

0,010

0,010

0,010

0,010

15.02

Для розміщення та постійної діяльності військових частин (підрозділів) Національної гвардії4

0,010

0,010

0,010

0,010

15.03

Для розміщення та постійноїдіяльності Держприкордонслужби4

0,010

0,010

0,010

0,010

15.04

Для розміщення та постійноїдіяльності СБУ4

0,010

0,010

0,010

0,010

15.05

Для розміщення та постійноїдіяльності Держспецтрансслужби4

0,010

0,010

0,010

0,010

15.06

Для розміщення та постійної діяльності Служби зовнішньої розвідки4

0,010

0,010

0,010

0,010

15.07

Для розміщення та постійноїдіяльностіінших, утворенихвідповідно до законів, військових формувань4

0,010

0,010

0,010

0,010

15.08

Для цілейпідрозділів 15.01-15.07 та для збереження та використання земель природно-заповідного фонду

0,010

0,010

0,010

0,010

16

Землізапасу

0,010

0,010

0,010

0,010

17

Землірезервногофонду

0,010

0,010

0,010

0,010

18

Землізагального користування4

0,010

0,010

0,010

0,010

19

Для цілейпідрозділів 16-18 та для збереження та використання земель природно-заповідного фонду

0,010

0,010

0,010

0,010

5. Пільги щодо сплати земельного податку для фізичних осіб

5.1. Від сплати податку звільняються:

5.1.1. інваліди першої і другої групи;

5.1.2. фізичні особи, які виховують трьох і більше дітей віком до 18 років;

5.1.3. пенсіонери (за віком);

5.1.4. ветерани війни,учасники АТО, та особи, на яких поширюється дія Закону України “Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту”;

5.1.5. фізичні особи, визнані законом особами, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи.

5.2. Звільнення від сплати податку за земельні ділянки, передбачене для відповідної категорії фізичних осіб пунктом 5.1 цього Додатку, поширюється на одну земельну ділянку за кожним видом використання у межах граничних норм:

5.2.1. для ведення особистого селянського господарства - у розмірі не більш як 2 гектари;

5.2.2. для будівництва та обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд (присадибна ділянка) - не більш як 0,10 гектара;

5.2.3. для індивідуального дачного будівництва - не більш як 0,10 гектара;

5.2.4. для будівництва індивідуальних гаражів - не більш як 0,01 гектара;

5.2.5. для ведення садівництва - не більш як 0,12 гектара.

5.3. Від сплати податку звільняються на період дії єдиного податку четвертої групи власники земельних ділянок, землекористувачі за умови передачі земельних ділянок в оренду платнику єдиного податку четвертої групи.

5.4. Якщо фізична особа, визначена у пункті  5.1 цього Додатку, має у власності декілька земельних ділянок одного виду використання, то така особа до 1 травня поточного року подає письмову заяву у довільній формі до контролюючого органу за місцем знаходження земельної ділянки про самостійне обрання/зміну земельної ділянки для застосування пільги.

Пільга починає застосовуватися до обраної земельної ділянки з базового податкового (звітного) періоду, у якому подано таку заяву.

6. Пільги щодо сплати земельного податку для юридичних осіб

6.1. Від сплати податку звільняються:

 6.1.1. санаторно-курортні та оздоровчі заклади громадських організацій інвалідів, реабілітаційні установи громадських організацій інвалідів;

6.1.2. громадські організації інвалідів України, підприємства та організації, які засновані громадськими організаціями інвалідів та спілками громадських організацій інвалідів і є їх повною власністю, де протягом попереднього календарного місяця кількість інвалідів, які мають там основне місце роботи, становить не менш як 50 відсотків середньооблікової чисельності штатних працівників облікового складу за умови, що фонд оплати праці таких інвалідів становить протягом звітного періоду не менш як 25 відсотків суми загальних витрат на оплату праці.

Зазначені підприємства та організації громадських організацій інвалідів мають право застосовувати цю пільгу за наявності дозволу на право користування такою пільгою, який надається уповноваженим органом відповідно до Закону України "Про основи соціальної захищеності інвалідів в Україні".

У разі порушення вимог цієї норми зазначені громадські організації інвалідів, їх підприємства та організації зобов’язані сплатити суми податку за відповідний період, проіндексовані з урахуванням інфляції, а також штрафні санкції згідно із законодавством;

6.1.3. бази олімпійської та параолімпійської підготовки,  перелік яких затверджується Кабінетом Міністрів України.

6.1.4. бюджетні установи, підприємства і організації комунальної форми власності,  релігійні організації, дошкільні та загальноосвітні навчальні заклади незалежно від форми власності і джерел фінансування, заклади культури, науки (крім національних та державних дендрологічних парків), освіти, охорони здоров’я, соціального захисту, фізичної культури та спорту, які повністю утримуються за рахунок коштів державного або місцевих бюджетів.

6.1.5. державні та комунальні дитячі санаторно-курортні заклади та заклади оздоровлення і відпочинку, а також дитячі санаторно-курортні та оздоровчі заклади України, які знаходяться на балансі підприємств, установ та організацій, які є неприбутковими і внесені контролюючим органом до Реєстру неприбуткових установ та організацій. У разі виключення таких підприємств, установ та організацій з Реєстру неприбуткових установ та організацій декларація подається платником податку протягом 30 календарних днів з дня виключення, а податок сплачується починаючи з місяця, наступного за місяцем, в якому відбулося виключення з Реєстру неприбуткових установ та організацій;

6.1.6. державні та комунальні центри олімпійської підготовки, школи вищої спортивної майстерності, центри фізичного здоров’я населення, центри з розвитку фізичної культури і спорту інвалідів, дитячо-юнацькі спортивні школи, а також центри олімпійської підготовки, школи вищої спортивної майстерності, дитячо-юнацькі спортивні школи і спортивні споруди всеукраїнських фізкультурно-спортивних товариств, їх місцевих осередків та відокремлених підрозділів, що є неприбутковими та включені до Реєстру неприбуткових установ та організацій, за земельні ділянки, на яких розміщені їх спортивні споруди. У разі виключення таких установ та організацій з Реєстру неприбуткових установ та організацій, декларація подається платником податку протягом 30 календарних днів з дня виключення, а податок сплачується починаючи з місяця, наступного за місяцем, в якому відбулося виключення з Реєстру неприбуткових установ та організацій.

 7. Земельні ділянки, які не підлягають оподаткуванню

7.1. Не сплачується земельний податок за:

7.1.1. Земельні ділянки державних сортовипробувальних станцій і сортодільниць, які використовуються для випробування сортів сільськогосподарських культур;

7.1.2. землі дорожнього господарства автомобільних доріг загального користування - землі під проїзною частиною, узбіччям, земляним полотном, декоративним озелененням, резервами, кюветами, мостами, штучними спорудами, тунелями, транспортними розв'язками, водопропускними спорудами, підпірними стінками, шумовими екранами, очисними спорудами і розташованими в межах смуг відведення іншими дорожніми спорудами та обладнанням, а також землі, що знаходяться за межами смуг відведення, якщо на них розміщені споруди, що забезпечують функціонування автомобільних доріг, а саме:

а) паралельні об'їзні дороги, поромні переправи, снігозахисні споруди і насадження, протилавинні та протисельові споруди, вловлюючі з'їзди, захисні насадження, шумові екрани, очисні споруди;

б) майданчики для стоянки транспорту і відпочинку, склади, гаражі, резервуари для зберігання паливно-мастильних матеріалів, комплекси для зважування великогабаритного транспорту, виробничі бази, штучні та інші споруди, що перебувають у державній власності, власності державних підприємств або власності господарських товариств, у статутному капіталі яких 100 відсотків акцій (часток, паїв) належить державі;

7.1.3. земельні ділянки сільськогосподарських підприємств усіх форм власності та фермерських (селянських) господарств, зайняті молодими садами, ягідниками та виноградниками до вступу їх у пору плодоношення, а також гібридними насадженнями, генофондовими колекціями та розсадниками багаторічних плодових насаджень;

7.1.4. земельні ділянки кладовищ, крематоріїв та колумбаріїв.

7.1.5. земельні ділянки, на яких розташовані дипломатичні представництва, які відповідно до міжнародних договорів (угод), згода на обов’язковість яких надана Верховною Радою України, користуються приміщеннями та прилеглими до них земельними ділянками на безоплатній основі.

7.1.6. земельні ділянки, надані для будівництва і обслуговування культових та інших будівель, необхідних для забезпечення діяльності релігійних організацій України, статути (положення) яких зареєстровано у встановленому законом порядку.

 

8. Податковий період для плати за землю

8.1. Базовим податковим (звітним) періодом для плати за землю є календарний рік.

8.2. Базовий податковий (звітний) рік починається 1 січня і закінчується 31 грудня того ж року (для новостворених підприємств та організацій, а також у зв'язку із набуттям права власності та/або користування на нові земельні ділянки може бути меншим 12 місяців).

 

9.  Порядок обчислення земельного податку, строк та порядок сплати податку

9.1. Підставою для нарахування земельного податку є дані державного земельного кадастру.

Центральні органи виконавчої влади, що реалізують державну політику у сфері земельних відносин та у сфері державної реєстрації речових прав на нерухоме майно, у сфері будівництва щомісяця, але не пізніше 10 числа наступного місяця, а також за запитом відповідного контролюючого органу за місцезнаходженням земельної ділянки подають інформацію, необхідну для обчислення і справляння плати за землю, у порядку, встановленому Кабінетом Міністрів України.

9.2. Платники плати за землю (крім фізичних осіб) самостійно обчислюють суму податку щороку станом на 1 січня і не пізніше 20 лютого поточного року подають відповідному контролюючому органу за місцезнаходженням земельної ділянки  податкову декларацію на поточний рік за формою, встановленою у порядку, передбаченому  ст.46  Податкового кодексу України, з розбивкою річної суми рівними частками за місяцями. Подання такої декларації звільняє від обов'язку подання щомісячних декларацій. При поданні першої декларації (фактичного початку діяльності як платника плати за землю) разом з нею подається довідка (витяг) про розмір нормативної грошової оцінки земельної ділянки, а надалі така довідка подається у разі затвердження нової нормативної грошової оцінки землі.

9.3. Платник плати за землю має право подавати щомісяця звітну податкову декларацію, що звільняє його від обов'язку подання податкової декларації не пізніше 20 лютого поточного року, протягом 20 календарних днів місяця, що настає за звітним.

9.4. За нововідведені земельні ділянки або за новоукладеними договорами оренди землі платник плати за землю подає податкову декларацію протягом 20 календарних днів місяця, що настає за звітним.

У разі зміни протягом року об'єкта та/або бази оподаткування платник плати за землю подає податкову декларацію протягом 20 календарних днів місяця, що настає за місяцем, у якому відбулися такі зміни.

9.5. Нарахування фізичним особам сум податку проводиться контролюючими органами (за місцем знаходження земельної ділянки), які надсилають (вручають) платникові за місцем його реєстрації до 1 липня поточного року податкове повідомлення-рішення про внесення податку за формою, встановленою у порядку, визначеному ст.58Податкового кодексу України.

У разі переходу права власності на земельну ділянку від одного власника - юридичної або фізичної особи до іншого протягом календарного року податок сплачується попереднім власником за період з 1 січня цього року до початку того місяця, в якому припинилося право власності на зазначену земельну ділянку, а новим власником - починаючи з місяця, в якому він набув право власності.

У разі переходу права власності на земельну ділянку від одного власника - фізичної особи до іншого протягом календарного року контролюючий орган надсилає (вручає) податкове повідомлення-рішення новому власнику після отримання інформації про перехід права власності.

Якщо такий перехід відбувається після 1 липня поточного року, то контролюючий орган надсилає (вручає) попередньому власнику нове податкове повідомлення-рішення. Попереднє податкове повідомлення-рішення вважається скасованим (відкликаним).

Платники податку мають право звернутися з письмовою заявою до контролюючого органу за місцем знаходження земельної ділянки для проведення звірки даних щодо:

розміру площі земельної ділянки, що перебуває у власності та/або користуванні платника податку;

права на користування пільгою із сплати податку;

розміру ставки податку;

нарахованої суми податку.

У разі виявлення розбіжностей між даними контролюючих органів та даними, підтвердженими платником податку на підставі оригіналів відповідних документів, зокрема документів на право власності, користування пільгою, контролюючий орган за місцем знаходження земельної ділянки проводить протягом десяти робочих днів перерахунок суми податку і надсилає (вручає) йому нове податкове повідомлення-рішення. Попереднє податкове повідомлення-рішення вважається скасованим (відкликаним)".

9.6. За земельну ділянку, на якій розташована будівля, що перебуває у спільній власності кількох юридичних або фізичних осіб, податок нараховується з урахуванням прибудинкової території кожному з таких осіб:

1) у рівних частинах - якщо будівля перебуває у спільній сумісній власності кількох осіб, але не поділена в натурі, або одній з таких осіб-власників, визначеній за їх згодою, якщо інше не встановлено судом;

2) пропорційно належній частці кожної особи - якщо будівля перебуває у спільній частковій власності;

3) пропорційно належній частці кожної особи - якщо будівля перебуває у спільній сумісній власності і поділена в натурі.

За земельну ділянку, на якій розташована будівля, що перебуває у користуванні кількох юридичних або фізичних осіб, податок нараховується кожному з них пропорційно тій частині площі будівлі, що знаходиться в їх користуванні, з урахуванням прибудинкової території.

9.7. Юридична особа зменшує податкові зобов'язання із земельного податку на суму пільг, які надаються фізичним особам відповідно до пункту 281.1 статті 281 Податкового кодексу України за земельні ділянки, що знаходяться у їх власності або постійному користуванні і входять до складу земельних ділянок такої юридичної особи.

Такий порядок також поширюється на визначення податкових зобов'язань із земельного податку юридичною особою за земельні ділянки, які відведені в порядку, встановленому  Законом України “Про основи соціальної захищеності інвалідів в Україні”  для безоплатного паркування (зберігання) легкових автомобілів, якими керують інваліди з ураженням опорно-рухового апарату, члени їх сімей, яким відповідно до порядку забезпечення інвалідів автомобілями передано право керування автомобілем, та законні представники недієздатних інвалідів або дітей-інвалідів, які перевозять інвалідів (дітей-інвалідів) з ураженням опорно-рухового апарату.

 10. Строк та порядок подання звітності про обчислення і сплату податку

10.1. Власники землі та землекористувачі сплачують плату за землю з дня виникнення права власності або права користування земельною ділянкою.

У разі припинення права власності або права користування земельною ділянкою плата за землю сплачується за фактичний період перебування землі у власності або користуванні у поточному році.

10.2. Облік фізичних осіб - платників податку і нарахування відповідних сум проводяться контролюючими органами за місцем знаходження земельної ділянки щороку до 1 травня.

10.3. Податкове зобов'язання щодо плати за землю, визначене у податковій декларації на поточний рік, сплачується рівними частками власниками та землекористувачами земельних ділянок за місцезнаходженням земельної ділянки за податковий період, який дорівнює календарному місяцю, щомісяця протягом 30 календарних днів, що настають за останнім календарним днем податкового (звітного) місяця.

10.4. Податкове зобов'язання з плати за землю, визначене у податковій декларації, у тому числі за нововідведені земельні ділянки, сплачується власниками та землекористувачами земельних ділянок за місцезнаходженням земельної ділянки за податковий період, який дорівнює календарному місяцю, щомісяця протягом 30 календарних днів, що настають за останнім календарним днем податкового (звітного) місяця.

10.5. Податок фізичними особами сплачується протягом 60 днів з дня вручення податкового повідомлення-рішення.

10.6. При переході права власності на будівлю, споруду (їх частину) податок за земельні ділянки, на яких розташовані такі будівлі, споруди (їх частини), з урахуванням прибудинкової території сплачується на загальних підставах з дати державної реєстрації права власності на таку земельну ділянку.

10.7. У разі надання в оренду земельних ділянок (у межах населених пунктів), окремих будівель (споруд) або їх частин власниками та землекористувачами податок за площі, що надаються в оренду, обчислюється з дати укладення договору оренди земельної ділянки або з дати укладення договору оренди будівель (їх частин).

10.8. Власник нежилого приміщення (його частини) у багатоквартирному жилому будинку сплачує до місцевого бюджету податок за площі під такими приміщеннями (їх частинами) з урахуванням пропорційної частки прибудинкової території з дати державної реєстрації права власності на нерухоме майно.

10.9. Земельний податок сплачується за місцем розташування об’єкта /об’єктів оподаткування і зараховується до місцевого бюджету Боршівської сільської ради.

11.Орендна плата

11.1 Розмір орендної плати  встановлюється у договрі оренди між орендадевцем і  власником і орендарем, але річна сума платежу

- не може бути меншою 3%(відсотків) нормативної грошової оцінки.

- не може перевищувати 12%(відсотків) нормативної грошової оцінки.

11.2 Плата за суборенду земельних ділянок не може перевищувати орендної плати .

12.Відповідальність

Відповідальність за повноту та правильність   справляння, своєчасність сплати плати за землю до місцевого бюджету покладається на платників  відповідно до Податкового кодексу  України

Секретар Боршівської сільської ради   Л..Є.Мединська

 

 Додаток №3

до рішення ХХХV сесії VII скликання Боршівської сільської ради від  10.07.2020р. №  871

Єдиний податок

 1. Платники єдиного податку

1.1. Відповідно пункту 291.3 Податкового кодексу України юридична особа чи фізична особа - підприємець може самостійно обрати спрощену систему оподаткування, якщо така особа відповідає вимогам, встановленим главою 1 «Спрощена система оподаткування, обліку та звітності» розділу XIV Податкового кодексу України, та реєструється платником єдиного податку в порядку, визначеному згаданому вище главою.

1.2. Платниками єдиного податку  відповідно пункту 291.4 Податкового кодексу України є суб'єкти господарювання, які застосовують спрощену систему оподаткування, обліку та звітності і поділяються на такі групи платників єдиного податку:

1) перша група - фізичні особи - підприємці, які не використовують працю найманих осіб, здійснюють виключно роздрібний продаж товарів з торговельних місць на ринках та/або провадять господарську діяльність з надання побутових послуг населенню і обсяг доходу яких протягом календарного року не перевищує 300 000 гривень;

2) друга група - фізичні особи - підприємці, які здійснюють господарську діяльність з надання послуг, у тому числі побутових, платникам єдиного податку та/або населенню, виробництво та/або продаж товарів, діяльність у сфері ресторанного господарства, за умови, що протягом календарного року відповідають сукупності таких критеріїв:

не використовують працю найманих осіб або кількість осіб, які перебувають з ними у трудових відносинах, одночасно не перевищує 10 осіб;

обсяг доходу не перевищує 1 500 000 гривень.

Дія підпункту 2) не поширюється на фізичних осіб - підприємців, які надають посередницькі послуги з купівлі, продажу, оренди та оцінювання нерухомого майна (група 70.31 КВЕД ДК 009:2005), а також здійснюють діяльність з виробництва, постачання, продажу (реалізації) ювелірних та побутових виробів з дорогоцінних металів, дорогоцінного каміння, дорогоцінного каміння органогенного утворення та напівдорогоцінного каміння. Такі фізичні особи - підприємці належать виключно до третьої групи платників єдиного податку, якщо відповідають вимогам, встановленим для такої групи;

3) третя група - фізичні особи - підприємці, які не використовують працю найманих осіб або кількість осіб, які перебувають з ними у трудових відносинах, не обмежена та юридичні особи - суб’єкти господарювання будь-якої організаційно-правової форми, у яких протягом календарного року обсяг доходу не перевищує 5 000 000 гривень;

4) четверта група - сільськогосподарські товаровиробники, у яких частка сільськогосподарського товаровиробництва за попередній податковий (звітний) рік дорівнює або перевищує 75 відсотків.

Не можуть бути платниками єдиного податку першої - третьої груп суб’єкти господарювання, визначені у пункті 291.5 Податкового кодексу України.

Не можуть бути платниками єдиного податку четвертої групи суб’єкти господарювання, визначені у пункті 291.51 Податкового кодексу України.

Відповідно пункту 291.6 Податкового кодексу України платники єдиного податку першої - третьої груп повинні здійснювати розрахунки за відвантажені товари (виконані роботи, надані послуги) виключно в грошовій формі (готівковій та/або безготівковій).

Під побутовими послугами населенню, які надаються першою та другою групами платників єдиного податку, розуміються  види послуг визначені пунктом 291.7 Податкового кодексу України.

2. Об’єкт та база оподаткування єдиним податком

2.1. Базою справляння податку для платників єдиного податку першої-третьої групи є дохід платника податку, визначений у відповідності до статті 292 Податкового кодексу України.

2.2. Об’єкт та база оподаткування для платників єдиного податку четвертої групи визначається у відповідності до пункту 2921 Податкового кодексу України.

2.2.1. Об’єктом оподаткування для платників єдиного податку четвертої групи є площа сільськогосподарських угідь (ріллі, сіножатей, пасовищ і багаторічних насаджень) та/або земель водного фонду (внутрішніх водойм, озер, ставків, водосховищ), що перебуває у власності сільськогосподарського товаровиробника або надана йому у користування, у тому числі на умовах оренди.

    2.2.2. Базою оподаткування податком для платників єдиного податку четвертої групи для сільськогосподарських товаровиробників є нормативна грошова оцінка одного гектара сільськогосподарських угідь (ріллі, сіножатей, пасовищ і багаторічних насаджень), з урахуванням коефіцієнта індексації, визначеного за станом на 1 січня базового податкового (звітного) року відповідно до порядку, встановленого Податковим кодексом України

    Базою оподаткування податком для платників єдиного податку четвертої групи для земель водного фонду (внутрішніх водойм, озер, ставків, водосховищ) є нормативна грошова оцінка ріллі в Автономній Республіці Крим або в області, з урахуванням коефіцієнта індексації, визначеного за станом на 1 січня базового податкового (звітного) року відповідно до порядку, встановленого Податковим кодексом України.

 3. Ставки єдиного податку

3.1. Ставки єдиного податку для платників першої групи встановлюються у відсотках (фіксовані ставки) до розміру прожиткового мінімуму для працездатних осіб, встановленого законом на 1 січня податкового (звітного) року (далі  - прожитковий мінімум), другої групи - у відсотках (фіксовані ставки) до розміру мінімальної заробітної плати, встановленої законом на 1 січня податкового (звітного) року (далі - мінімальна заробітна плата), третьої групи - у відсотках до доходу (відсоткові ставки).

3.2. Фіксовані ставки єдиного податку встановлюються сільськими, селищними, міськими радами або радами об’єднаних територіальних громад, що створені згідно із законом та перспективним планом формування територій громад, для фізичних осіб - підприємців, які здійснюють господарську діяльність, залежно від виду господарської діяльності  ( який  дає права застосовувати спрощену систему оподаткування), з розрахунку на календарний місяць:

1) для першої групи платників єдиного податку -  10 відсотків розміру прожиткового мінімуму;

2) для другої групи платників єдиного податку - 20 відсотків розміру мінімальної заробітної плати.

3.3. Відсоткова ставка єдиного податку для платників третьої групи встановлюється у розмірі:

1) 3 відсотки доходу - у разі сплати податку на додану вартість згідно з Податковим кодексом України;

2) 5 відсотків доходу - у разі включення податку на додану вартість до складу єдиного податку.

Для фізичних осіб - підприємців, які здійснюють діяльність з виробництва, постачання, продажу (реалізації) ювелірних та побутових виробів з дорогоцінних металів, дорогоцінного каміння, дорогоцінного каміння органогенного утворення та напівдорогоцінного каміння, ставка єдиного податку встановлюється у розмірі, визначеному підпунктом 2 пункту 293.3 Податкового кодексу України.

3.4. Ставка єдиного податку встановлюється для платників єдиного податку першої - третьої групи (фізичні особи - підприємці) у розмірі 15 відсотків:

1) до суми перевищення обсягу доходу, визначеного у підпунктах 12 і 3 пункту 291.4 статті 291 Податкового кодексу України;

2) до доходу, отриманого від провадження діяльності, не зазначеної у реєстрі платників єдиного податку, віднесеного до першої або другої групи;

3) до доходу, отриманого при застосуванні іншого способу розрахунків, ніж зазначений у главі 1 «Спрощена система оподаткування, обліку та звітності» розділу XIV Податкового кодексу;

4) до доходу, отриманого від здійснення видів діяльності, які не дають права застосовувати спрощену систему оподаткування;

5) до доходу, отриманого платниками першої або другої групи від провадження діяльності, яка не передбачена у підпунктах 1 або 2 пункту 291.4 статті 291 Податкового кодексу України відповідно.

3.5. Ставки єдиного податку для платників третьої групи (юридичні особи) встановлюються у подвійному розмірі ставок, визначених пунктом 293.3 Податкового кодексу України:

1) до суми перевищення обсягу доходу, визначеного у підпункті 3 пункту 291.4 статті 291 Податкового кодексу України;

2) до доходу, отриманого при застосуванні іншого способу розрахунків, ніж зазначений у главі 1 «Спрощена система оподаткування, обліку та звітності» розділу XIV Податкового кодексу України;

3) до доходу, отриманого від здійснення видів діяльності, які не дають права застосовувати спрощену систему оподаткування.

3.6. У разі здійснення платниками єдиного податку першої і другої груп кількох видів господарської діяльності застосовується максимальний розмір ставки єдиного податку, встановлений для таких видів господарської діяльності.

3.7. У разі здійснення платниками єдиного податку першої і другої груп господарської діяльності на територіях більш як однієї сільської, селищної, міської ради або ради об’єднаних територіальних громад, що створені згідно із законом та перспективним планом формування територій громад, застосовується максимальний розмір ставки єдиного податку, встановлений статтею 293 Податкового кодексу України для відповідної групи таких платників єдиного податку.

3.8. Ставки, встановлені пунктами 293.3-293.5 статті 293 Податкового кодексу України застосовуються з урахуванням таких особливостей:

1) платники єдиного податку першої групи, які у календарному кварталі перевищили обсяг доходу, визначений для таких платників у пункті 291.4 статті 291 Податкового кодексу України, з наступного календарного кварталу за заявою переходять на застосування ставки єдиного податку, визначеної для платників єдиного податку другої або третьої групи, або відмовляються від застосування спрощеної системи оподаткування.

Такі платники до суми перевищення зобов'язані застосувати ставку єдиного податку у розмірі 15 відсотків.

Заява подається не пізніше 20 числа місяця, наступного за календарним кварталом, у якому допущено перевищення обсягу доходу;

2) платники єдиного податку другої групи, які перевищили у податковому (звітному) періоді обсяг доходу, визначений для таких платників у пункті 291.4 статті 291 Податкового кодексу України, в наступному податковому (звітному) кварталі за заявою переходять на застосування ставки єдиного податку, визначеної для платників єдиного податку третьої групи, або відмовляються від застосування спрощеної системи оподаткування.

Такі платники до суми перевищення зобов'язані застосувати ставку єдиного податку у розмірі 15 відсотків.

Заява подається не пізніше 20 числа місяця, наступного за календарним кварталом, у якому допущено перевищення обсягу доходу;

3) платники єдиного податку третьої групи (фізичні особи - підприємці), які перевищили у податковому (звітному) періоді обсяг доходу, визначений для таких платників у пункті 291.4 статті 291 Податкового кодексу України, до суми перевищення застосовують ставку єдиного податку у розмірі 15 відсотків, а також зобов’язані у порядку, встановленому цією главою, перейти на сплату інших податків і зборів, встановлених Податковим кодексом України.

Платники єдиного податку третьої групи (юридичні особи), які перевищили у податковому (звітному) періоді обсяг доходу, визначений для таких платників у пункті 291.4 статті 291 Податкового кодексу України, до суми перевищення застосовують ставку єдиного податку у подвійному розмірі ставок, визначених пунктом 293.3 Податкового кодексу України, а також зобов’язані у порядку, встановленому главою 1 «Спрощена система оподаткування, обліку та звітності» розділу XIV Податкового кодексу України; перейти на сплату інших податків і зборів, встановлених Податковим кодексом України.

Заява подається не пізніше 20 числа місяця, наступного за календарним кварталом, у якому допущено перевищення обсягу доходу;

4) ставка єдиного податку, визначена для третьої групи у розмірі 3 відсотки, може бути обрана:

а) суб'єктом господарювання, який зареєстрований платником податку на додану вартість відповідно до розділу V Податкового кодексу України, у разі переходу ним на спрощену систему оподаткування шляхом подання заяви щодо переходу на спрощену систему оподаткування не пізніше ніж за 15 календарних днів до початку наступного календарного кварталу;

б) платником єдиного податку третьої групи, який обрав ставку єдиного податку в розмірі 5 відсотків, у разі добровільної зміни ставки єдиного податку шляхом подання заяви щодо зміни ставки єдиного податку не пізніше ніж за 15 календарних днів до початку календарного кварталу, в якому буде застосовуватися нова ставка та реєстрації такого платника єдиного податку платником податку на додану вартість у порядку, встановленому розділом V Податкового кодексу України;

в) суб'єктом господарювання, який не зареєстрований платником податку на додану вартість, у разі його переходу на спрощену систему оподаткування або зміни групи платників єдиного податку шляхом реєстрації платником податку на додану вартість відповідно до розділу V Податкового кодексу України і подання заяви щодо переходу на спрощену систему оподаткування або зміни групи платників єдиного податку не пізніше ніж за 15 календарних днів до початку наступного календарного кварталу, в якому здійснено реєстрацію платником податку на додану вартість;

5) у разі анулювання реєстрації платника податку на додану вартість у порядку, встановленому розділом V Податкового кодексу України, платники єдиного податку зобов’язані перейти на сплату єдиного податку за ставкою у розмірі 3 відсотків (для платників єдиного податку третьої групи) або відмовитися від застосування спрощеної системи оподаткування шляхом подання заяви щодо зміни ставки єдиного податку чи відмови від застосування спрощеної системи оподаткування не пізніше ніж за 15 календарних днів до початку наступного календарного кварталу, в якому здійснено анулювання реєстрації платником податку на додану вартість.

3.9. Для платників єдиного податку четвертої групи розмір ставок податку з одного гектара сільськогосподарських угідь та/або земель водного фонду залежить від категорії (типу) земель, їх розташування та становить (у відсотках бази оподаткування):

3.9.1. для ріллі, сіножатей і пасовищ (крім ріллі, сіножатей і пасовищ, розташованих у гірських зонах та на поліських територіях, а також сільськогосподарських угідь, що перебувають в умовах закритого ґрунту) - 0,95;

3.9.2. для ріллі, сіножатей і пасовищ, розташованих у гірських зонах та на поліських територіях, - 0,57;

3.9.3. для багаторічних насаджень (крім багаторічних насаджень, розташованих у гірських зонах та на поліських територіях) — 0,57;

3.9.4. для багаторічних насаджень, розташованих у гірських зонах та на поліських територіях) — 0,57;

3.9.5. для земель водного фонду - 2,43;

3.9.6. для сільськогосподарських угідь, що перебувають в умовах закритого ґрунту, - 6,33.

 4. Податковий (звітний) період

   4.1.1. Податковим (звітним) періодом для платників єдиного податку першої, другої та четвертої груп є календарний рік.

  4.1.2. Податковим (звітним) періодом для платників єдиного податку третьої групи є календарний квартал.

 4.2. Податковий (звітний) період починається з першого числа першого місяця податкового (звітного) періоду і закінчується останнім календарним днем останнього місяця податкового (звітного) періоду.

Попередній податковий (звітний) рік для новоутворених сільськогосподарських товаровиробників - період з дня державної реєстрації до 31 грудня того ж року.

Податковий (звітний) період для сільськогосподарських товаровиробників, що ліквідуються, - період з початку року до їх фактичного припинення.

  4.3. Для суб'єктів господарювання, які перейшли на сплату єдиного податку із сплати інших податків і зборів, встановлених Податковим кодексом України, перший податковий (звітний) період починається з першого числа місяця, що настає за наступним податковим (звітним) кварталом, у якому особу зареєстровано платником єдиного податку, і закінчується останнім календарним днем останнього місяця такого періоду.

 4.4. Для зареєстрованих в установленому порядку фізичних осіб - підприємців, які до закінчення місяця, в якому відбулася державна реєстрація, подали заяву щодо обрання спрощеної системи оподаткування та ставки єдиного податку, встановленої для першої або другої групи, перший податковий (звітний) період починається з першого числа місяця, наступного за місяцем, у якому особу зареєстровано платником єдиного податку.

Для зареєстрованих в установленому законом порядку суб’єктів господарювання (новостворених), які протягом 10 календарних днів з дня державної реєстрації подали заяву щодо обрання спрощеної системи оподаткування та ставки єдиного податку, встановленої для третьої групи, перший податковий (звітний) період починається з першого числа місяця, в якому відбулася державна реєстрація.

 4.5. Для суб'єктів господарювання, які утворюються в результаті реорганізації (крім перетворення) будь-якого платника податку, що має непогашені податкові зобов'язання чи податковий борг, які виникли до такої реорганізації, перший податковий (звітний) період починається з першого числа місяця, наступного за податковим (звітним) кварталом, у якому погашено такі податкові зобов'язання чи податковий борг і подано заяву щодо обрання спрощеної системи оподаткування.

 4.6. У разі державної реєстрації припинення юридичних осіб та державної реєстрації припинення підприємницької діяльності фізичної особи - підприємця, які є платниками єдиного податку, останнім податковим (звітним) періодом вважається період, у якому відповідним контролюючим органом отримано від державного реєстратора повідомлення про проведення державної реєстрації такого припинення.

   4.7. У разі зміни податкової адреси платника єдиного податку останнім податковим (звітним) періодом за такою адресою вважається період, у якому подано до контролюючого органу заяву щодо зміни податкової адреси.

 5. Порядок обчислення, строк та порядок сплати податку

   5.1. Платники єдиного податку першої і другої груп сплачують єдиний податок шляхом здійснення авансового внеску не пізніше 20 числа (включно) поточного місяця.

Такі платники єдиного податку можуть здійснити сплату єдиного податку авансовим внеском за весь податковий (звітний) період (квартал, рік), але не більш як до кінця поточного звітного року.

5.2. Нарахування авансових внесків для платників єдиного податку першої і другої груп здійснюється контролюючими органами на підставі заяви такого платника єдиного податку щодо розміру обраної ставки єдиного податку, заяви щодо періоду щорічної відпустки та/або заяви щодо терміну тимчасової втрати працездатності.

5.3. Платники єдиного податку третьої групи сплачують єдиний податок протягом 10 календарних днів після граничного строку подання податкової декларації за податковий (звітний) квартал.

5.4. Сплата єдиного податку платниками першої - третьої груп здійснюється за місцем податкової адреси.

5.5. Платники єдиного податку першої і другої груп, які не використовують працю найманих осіб, звільняються від сплати єдиного податку протягом одного календарного місяця на рік на час відпустки, а також за період хвороби, підтвердженої копією листка (листків) непрацездатності, якщо вона триває 30 і більше календарних днів.

5.6. Суми єдиного податку, сплачені відповідно до абзацу другого пункту 295.1 і пункту 295.5 Податкового кодексу України, підлягають зарахуванню в рахунок майбутніх платежів з цього податку за заявою платника єдиного податку.

Помилково та/або надміру сплачені суми єдиного податку підлягають поверненню платнику в порядку, встановленому Податковим кодексом України.

5.7. Єдиний податок, нарахований за перевищення обсягу доходу, сплачується протягом 10 календарних днів після граничного строку подання податкової декларації за податковий (звітний) квартал.

5.8. У разі припинення платником єдиного податку провадження господарської діяльності податкові зобов’язання із сплати єдиного податку нараховуються такому платнику до останнього дня (включно) календарного місяця, в якому анульовано реєстрацію за рішенням контролюючого органу на підставі отриманого від державного реєстратора повідомлення про проведення державної реєстрації припинення підприємницької діяльності.

У разі анулювання реєстрації платника єдиного податку за рішенням контролюючого органу податкові зобов’язання із сплати єдиного податку нараховуються такому платнику до останнього дня (включно) календарного місяця, в якому проведено анулювання реєстрації.

5.9. Платники єдиного податку четвертої групи:

5.9.1. самостійно обчислюють суму податку щороку станом на 1 січня і не пізніше 20 лютого поточного року подають відповідному контролюючому органу за місцезнаходженням платника податку та місцем розташування земельної ділянки податкову декларацію на поточний рік за формою, встановленою у порядку, передбаченому статтею 46 Податкового кодексу України;

5.9.2. сплачують податок щоквартально протягом 30 календарних днів, що настають за останнім календарним днем податкового (звітного) кварталу, у таких розмірах:

у I кварталі - 10 відсотків;

у II кварталі - 10 відсотків;

у III кварталі - 50 відсотків;

у IV кварталі - 30 відсотків;

5.9.3. утворені протягом року шляхом злиття, приєднання або перетворення у звітному податковому періоді, у тому числі за набуті ними площі нових земельних ділянок, вперше сплачують податок протягом 30 календарних днів, що настають за останнім календарним днем податкового (звітного) кварталу, в якому відбулося утворення (виникнення права на земельну ділянку), а надалі - у порядку, визначеному підпунктом 295.9.2 пункту 295.9 Податкового кодексу України;

5.9.4. що припиняються шляхом злиття, приєднання, перетворення, поділу у податковому (звітному) періоді, зобов’язані подати у період до їх фактичного припинення контролюючим органам за своїм місцезнаходженням та місцем розташування земельних ділянок уточнену податкову декларацію;

5.9.5. зобов’язані у разі, коли протягом податкового (звітного) періоду змінилася площа сільськогосподарських угідь та/або земель водного фонду у зв’язку з набуттям (втратою) на неї права власності або користування:

уточнити суму податкових зобов’язань з податку на період починаючи з дати набуття (втрати) такого права до останнього дня податкового (звітного) року;

подати протягом 20 календарних днів місяця, що настає за звітним періодом, контролюючим органам за місцезнаходженням платника податку та місцем розташування земельної ділянки декларацію з уточненою інформацією про площу земельної ділянки, а також відомості про наявність земельних ділянок та їх нормативну грошову оцінку;

5.9.6. у разі надання сільськогосподарських угідь та/або земель водного фонду в оренду іншому платникові податку, враховують орендовану площу земельних ділянок у своїй декларації. У декларації орендаря така земельна ділянка не враховується;

5.9.7. у разі оренди ними сільськогосподарських угідь та/або земель водного фонду в особи, яка не є платником податку, враховують орендовану площу земельних ділянок у своїй декларації;

5.9.8. перераховують в установлений строк загальну суму коштів на відповідний рахунок місцевого бюджету за місцем розташування земельної ділянки.

 6. Строк та порядок подання звітності про обчислення і сплату єдиного податку

    6.1. Платники єдиного податку першої - третьої груп ведуть облік у порядку, визначеному підпунктами 296.1.1-296.1.3 пункту 296.1 статті 296 Податкового кодексу України.

    6.1.1. Платники єдиного податку першої і другої груп та платники єдиного податку третьої групи (фізичні особи - підприємці), які не є платниками податку на додану вартість, ведуть Книгу обліку доходів шляхом щоденного, за підсумками робочого дня, відображення отриманих доходів.

Форма книги обліку доходівпорядок її ведення затверджуються центральним органом виконавчої влади, що забезпечує формування та реалізує державну фінансову політику. Для реєстрації Книги обліку доходів такі платники єдиного податку подають до контролюючого органу за місцем обліку примірник Книги, у разі обрання способу ведення Книги у паперовому вигляді.

    6.1.2. Платники єдиного податку третьої групи (фізичні особи - підприємці), які є платниками податку на додану вартість, ведуть облік доходів та витрат за формою та в порядку, що встановлені центральним органом виконавчої влади, що забезпечує формування та реалізує державну фінансову політику. Для реєстрації Книги обліку доходів та витрат такі платники єдиного податку подають до контролюючого органу за місцем обліку примірник Книги.

    6.1.3. Платники єдиного податку третьої групи (юридичні особи) використовують дані спрощеного бухгалтерського обліку щодо доходів та витрат з урахуванням положень пунктів 44.244.3 статті 44 цього Податкового кодексу України.

    6.2. Платники єдиного податку першої та другої груп подають до контролюючого органу податкову декларацію платника єдиного податку у строк, встановлений для річного податкового (звітного) періоду, в якій відображаються обсяг отриманого доходу, щомісячні авансові внески, визначені пунктом 295.1 статті 295 Податкового кодексу України.

    Така податкова декларація подається, якщо платник єдиного податку не допустив перевищення протягом року обсягу доходу, визначеного у пункті 291.4 статті 291 Податкового кодексу України, та/або самостійно не перейшов на сплату єдиного податку за ставками, встановленими для платників єдиного податку другої або третьої групи.

    6.3. Платники єдиного податку третьої групи подають до контролюючого органу податкову декларацію платника єдиного податку у строки, встановлені для квартального податкового (звітного) періоду.

    6.4. Податкова декларація подається до контролюючого органу за місцем податкової адреси.

    6.5. Отримані протягом податкового (звітного) періоду доходи, що перевищують обсяги доходів, встановлених пунктом 291.4 статті 291 Податкового кодексу України, відображаються платниками єдиного податку в податковій декларації з урахуванням особливостей, визначених підпунктами 296.5.1-296.5.5 пункту 296.5 статті 296 Податкового кодексу України.

   6.5.1. Платники єдиного податку першої та другої груп подають до контролюючого органу податкову декларацію у строки, встановлені для квартального податкового (звітного) періоду, у разі перевищення протягом року обсягу доходу, визначеного у пункті 291.4 статті 291 Податкового кодексу України, або самостійного прийняття рішення про перехід на сплату податку за ставками, встановленими для платників єдиного податку другої або третьої (фізичні особи - підприємці) груп, або відмови від застосування спрощеної системи оподаткування у зв’язку з переходом на сплату інших податків і зборів, визначених Податковим кодексом України.

    При цьому у податковій декларації окремо відображаються обсяг доходу, оподаткований за ставками, визначеними для платників єдиного податку першої та другої груп, обсяг доходу, оподаткований за ставкою 15 відсотків, обсяг доходу, оподаткований за новою ставкою єдиного податку, обраною згідно з умовами, визначеними главою 1 «Спрощена система оподаткування, обліку та звітності» розділу XIV Податкового кодексу України, авансові внески, встановлені пунктом 295.1 статті 295 Податкового кодексу України.

     Подання податкової декларації у строки, встановлені для квартального податкового (звітного) періоду, звільняє таких платників від обов'язку подання податкової декларації у строк, встановлений для річного податкового (звітного) періоду.

     6.5.2. Платники єдиного податку другої групи у податковій декларації окремо відображають:

1) щомісячні авансові внески, визначені пунктом 295.1 статті 295 Податкового кодексу України;

2) обсяг доходу, оподаткований за кожною з обраних ними ставок єдиного податку;

3) обсяг доходу, оподаткований за ставкою 15 відсотків (у разі перевищення обсягу доходу).

    6.5.3. Платники єдиного податку третьої групи (фізичні особи - підприємці) у податковій декларації окремо відображають:

1) обсяг доходу, оподаткований за кожною з обраних ними ставок єдиного податку;

2) обсяг доходу, оподаткований за ставкою 15 відсотків (у разі перевищення обсягу доходу).

    6.5.4. Платники єдиного податку третьої групи (юридичні особи) у податковій декларації окремо відображають:

1) обсяг доходу, що оподаткований за відповідною ставкою єдиного податку, встановленою для таких платників пунктом 293.3 статті 293 Податкового кодексу України;

2) обсяг доходу, що оподаткований за подвійною ставкою єдиного податку, встановленою для таких платників пунктом 293.3 статті 293 Податкового кодексу України (у разі перевищення обсягу доходу).

   6.5.5. У разі застосування іншого способу розрахунків, ніж зазначений у цій главі, здійснення видів діяльності, які не дають права застосовувати спрощену систему оподаткування, провадження діяльності, не зазначеної у реєстрі платників єдиного податку першої і другої груп, платники єдиного податку в податковій декларації додатково відображають окремо доходи, отримані від здійснення таких операцій.

    6.6. Сума перевищення обсягу доходу відображається у податковій декларації за податковий (звітний) період, у якому відбулося таке перевищення.

При цьому отримана сума перевищення доходу, встановленого для платників єдиного податку першої і другої груп, не включається до обсягу доходу, з якого сплачується наступна обрана ставка такими платниками єдиного податку.

   6.7. Податкова декларація складається наростаючим підсумком з урахуванням норм пунктів 296.5 і 296.6 Податкового кодексу України. Уточнююча податкова декларація подається у порядку, встановленому Податковим кодексом України.

   6.8. Платники єдиного податку для отримання довідки про доходи мають право подати до контролюючого органу податкову декларацію за інший, ніж квартальний (річний) податковий (звітний) період, що не звільняє такого платника податку від обов'язку подання податкової декларації у строк, встановлений для квартального (річного) податкового (звітного) періоду.

Така податкова декларація складається з урахуванням норм пунктів 296.5 і 296.6 Податкового кодексу України та не є підставою для нарахування та/або сплати податкового зобов'язання.

   6.9. Форми податкових декларацій платника єдиного податку, визначених пунктами 296.2 і 296.3 Податкового кодексу України, затверджуються в порядку, встановленому статтею 46 Податкового кодексу України.

   6.10. Реєстратори розрахункових операцій не застосовуються платниками єдиного податку:

першої групи;

другої і третьої груп (фізичні особи - підприємці) незалежно від обраного виду діяльності, обсяг доходу яких протягом календарного року не перевищує 1000000 гривень. У разі перевищення в календарному році обсягу доходу понад 1000000 гривень застосування реєстратора розрахункових операцій для такого платника єдиного податку є обов’язковим. Застосування реєстратора розрахункових операцій розпочинається з першого числа першого місяця кварталу, наступного за виникненням такого перевищення, та продовжується у всіх наступних податкових періодах протягом реєстрації суб’єкта господарювання як платника єдиного податку.

Норми цього пункту не поширюються на платників єдиного податку, які здійснюють реалізацію технічно складних побутових товарів, що підлягають гарантійному ремонту.

 Секретар  Боршівської сільської ради                                                              Л.Є. Мединська

 

 Додаток №4

 до рішення ХХХVсесії VIIскликання Боршівської сільської ради від 10.07.2020 р. № 871

                                                                                          Транспортний податок

 1. Платники податку

Платниками транспортного податку є фізичні та юридичні особи, в тому числі нерезиденти, які мають зареєстровані в Україні згідно з чинним законодавством власні легкові автомобілі, що відповідно до підпункту 267.2.1 пункту 267.2 статті 267 Податкового кодексу України є об’єктами оподаткування.

 2. Об'єкт оподаткування

Об’єктом оподаткування є легкові автомобілі, з року випуску яких минуло не більше п’яти років (включно) та середньоринкова вартість яких становить понад 375 розмірів мінімальної заробітної плати, встановленої законом на 1 січня податкового (звітного) року.

Така вартість визначається центральним органом виконавчої влади, що забезпечує формування та реалізує державну політику економічного, соціального розвитку і торгівлі, за методикою, затвердженою Кабінетом Міністрів України, станом на 1 січня податкового (звітного) року виходячи з марки, моделі, року випуску, об’єму циліндрів двигуна, типу пального".

3. База оподаткування

Базою оподаткування є легковий автомобіль, що є об'єктом оподаткування відповідно до підпункту 267.2.1 пункту 267.2 статті 267 Податкового кодексу України.

4. Ставки податку

Ставка податку встановлюється з розрахунку на календарний рік у розмірі 25 000 гривень за кожен легковий автомобіль, що є об’єктом оподаткування відповідно до підпункту 267.2.1 пункту 267.2 статті 267 Податкового кодексу України.

 5. Податковий період

Базовий податковий (звітний) період дорівнює календарному року.

 6. Порядок обчислення та сплати податку

6.1. Обчислення суми податку з об’єкта/об’єктів оподаткування фізичних осіб здійснюється контролюючим органом за місцем реєстрації платника податку.

6.2. Податкове/податкові повідомлення-рішення про сплату суми/сум податку та відповідні платіжні реквізити надсилаються (вручаються) платнику податку контролюючим органом за місцем його реєстрації до 1 липня року базового податкового (звітного) періоду (року).

Щодо об’єктів оподаткування, придбаних протягом року, податок сплачується фізичною особою-платником починаючи з місяця, в якому виникло право власності на такий об’єкт. Контролюючий орган надсилає податкове повідомлення-рішення новому власнику після отримання інформації про перехід права власності.

Нарахування податку та надсилання (вручення) податкових повідомлень-рішень про сплату податку фізичним особам - нерезидентам здійснюють контролюючі органи за місцем реєстрації об’єктів оподаткування, що перебувають у власності таких нерезидентів.

6.3. Органи внутрішніх справ щомісяця у десятиденний строк після закінчення календарного місяця подавють контролюючим органам відомості, необхідні для розрахунку та справляння податку фізичними та юридичними особами, за місцем реєстрації об’єкта оподаткування станом на перше число відповідного місяця.

Форма подачі інформації встановлюється центральним органом виконавчої влади, що забезпечує формування та реалізує державну фінансову політику.

6.4. Платники податку - юридичні особи самостійно обчислюють суму податку станом на 1 січня звітного року і до 20 лютого цього ж року подають контролюючому органу за місцем реєстрації об’єкта оподаткування декларацію за формою, встановленою у порядку, передбаченому статтею 46 Податкового кодексу України, з розбивкою річної суми рівними частками поквартально.

Щодо об’єктів оподаткування, придбаних протягом року, декларація юридичною особою - платником подається протягом місяця з дня виникнення права власності на такий об’єкт, а податок сплачується починаючи з місяця, в якому виникло право власності на такий об’єкт.

6.5. У разі переходу права власності на об’єкт оподаткування від одного власника до іншого протягом звітного року податок обчислюється попереднім власником за період з 1 січня цього року до початку того місяця, в якому він втратив право власності на зазначений об’єкт оподаткування, а новим власником - починаючи з місяця, в якому він набув право власності на цей об’єкт.

Контролюючий орган надсилає податкове повідомлення-рішення новому власнику після отримання інформації про перехід права власності.

6.6. За об’єкти оподаткування, придбані протягом року, податок сплачується пропорційно кількості місяців, які залишилися до кінця року, починаючи з місяця, в якому проведено реєстрацію транспортного засобу.

6.7. У разі спливу п’ятирічного віку легкового автомобіля протягом звітного року податок сплачується за період з 1 січня цього року до початку місяця, наступного за місяцем, в якому вік такого автомобіля досяг (досягне) п’яти років.

6.8. У разі незаконного заволодіння третьою особою легковим автомобілем, який відповідно до підпункту 267.2.1 пункту 267.2 статті 267 Податкового кодексу України є об’єктом оподаткування, транспортний податок за такий легковий автомобіль не сплачується з місяця, наступного за місяцем, в якому мав місце факт незаконного заволодіння легковим автомобілем, якщо такий факт підтверджується відповідним документом про внесення відомостей про вчинення кримінального правопорушення до Єдиного реєстру досудових розслідувань, виданим уповноваженим державним органом.

У разі повернення легкового автомобіля його власнику (законному володільцю) податок за такий легковий автомобіль сплачується з місяця, в якому легковий автомобіль було повернено відповідно до постанови слідчого, прокурора чи рішення суду. Платник податку зобов’язаний надати контролюючому органу копію такої постанови (рішення) протягом 10 днів з моменту отримання.

6.9. У разі незаконного заволодіння третьою особою легковим автомобілем, який відповідно до підпункту 267.2.1 пункту 267.2 статті 267 Податкового кодексу України є об’єктом оподаткування, уточнююча декларація юридичною особою - платником податку подається протягом 30 календарних днів з дня внесення відомостей про вчинення кримінального правопорушення до Єдиного реєстру досудових розслідувань.

У разі повернення легкового автомобіля його власнику уточнююча декларація юридичною особою - платником податку подається протягом 30 календарних днів з дня складання постанови слідчого, прокурора чи винесення ухвали суду.

6.10. Фізичні особи - платники податку мають право звернутися з письмовою заявою до контролюючого органу за місцем своєї реєстрації для проведення звірки даних щодо:

а) об’єктів оподаткування, що перебувають у власності платника податку;

б) розміру ставки податку;

в) нарахованої суми податку.

У разі виявлення розбіжностей між даними контролюючих органів та даними, підтвердженими платником податку на підставі оригіналів відповідних документів (зокрема документів, що підтверджують право власності на об’єкт оподаткування, перехід права власності на об’єкт оподаткування), контролюючий орган за місцем реєстрації платника податку проводить перерахунок суми податку і надсилає (вручає) йому нове податкове повідомлення-рішення. Попереднє податкове повідомлення-рішення вважається скасованим (відкликаним).

Фізичні особи - нерезиденти у порядку, визначеному цим пунктом, звертаються за проведенням звірки даних до контролюючих органів за місцем реєстрації об’єктів оподаткування".

6.11. Податок сплачується за місцем реєстрації об’єктів оподаткування і зараховується до відповідного бюджету згідно з положеннями Бюджетного кодексу України.

 7. Строки сплати податку

7.1. Транспортний податок сплачується:

а) фізичними особами - протягом 60 днів з дня вручення податкового повідомлення-рішення;

б) юридичними особами - авансовими внесками щокварталу до 30 числа місяця, що наступає за звітним кварталом, які відображаються в річній податковій декларації".

8. Строк та порядок подання звітності  про обчислення і сплату податку

8.1. Платники податку - юридичні особи самостійно обчислюють суму податку та подають до контролюючого органу  річну податкову декларацію до 20 лютого поточного року з розбивкою річної суми  рівними частками поквартально.

8.2. Платникам податку - фізичним особам обчислення суми податку здійснюється контролюючим органом, який надсилає (вручає) податкове/податкові повідомлення-рішення про сплату суми/сум податку за місцем податкової адреси платників (місцем реєстрації) до 1 липня базового податкового (звітного) періоду (року).

 Секретар Боршівської сільської ради                                                                    Л.Є.Мединська