Перемишлянська районна рада new

81200, вул. Привокзальна 3, м. Перемишляни, Львівської обл.
тел.: +38 (0263) 2-11-46, факс: 2-16-57
perem_rada@peremrda.gov.ua

Новини району

П О В І Д О М Л Е Н Н Я комунального підприємства „Перемишлянитеплоенерго” про намір змінити тарифи на теплову енергію, її виробництво, транспортування та постачання для бюджетних установ - споживачів

31.08.2018

   Згідно Порядку доведення до споживачів інформації про перелік житлово-комунальних послуг, структуру цін/тарифів, зміну цін/тарифів з обґрунтуванням її необхідності та про врахування відповідної позиції територіальних громад, затвердженого наказом Міністерства регіонального розвитку, будівництва та житлово-комунального господарства від 30.07.2012 р. № 390 комунальне підприємство «Перемишлянитеплоенерго” інформує споживачів про намір здійснити зміну тарифів відповідно до проекту, що подається нижче.

                                                                                                  П Р О Е К Т

 тарифу на   теплову енергію  для бюджетних установ

по комунальному підприємству „Перемишлянитеплоенерго”

Показники

Проект тарифу

Опалювальна площа,(м2)

51242

Реалізація теплової енергії,  Гкал

7144

Розмір прожиткового мінімуму, грн

1841

Вартість природного газу в тарифі , грн/тис.м3

8639,90

Вартість електроенергії, грн./кВт

2,23465

Вартість води на технологічні потреби, грн

12,43

Плановий тариф за 1Гкал, грн

Плановий тариф на рівні 90%, грн./Гкал

2765,90

2489,37

                                                                                                   СТРУКТУРА

  тарифу  на  теплову енергію для бюджетних споживачів

КП “Перемишлянитеплоенерго”  2018/2019р.р.

п/п

Складові тарифу

Одиниці

виміру

Рівень затрат,

тис.грн.

Рівень витрат,

грн./1 Гкал

% у

структурі тарифу

1.

Витрати операційної діяльності

тис.грн.

16466,4

2304,92

100

1.1

Витрати виробничої собівартості послуг

тис.грн.

14629,3

2047,77

88,8

1.1.1

Прямі матеріальні витрати, в т.ч.:

тис.грн.

10512,8

1471,56

63,8

 

природний  газ

тис.грн.

9859,0

1380,03

59,9

 

електроенергія

тис.грн.

381,0

53,33

2,3

 

вода

тис.грн.

21,7

3,04

0,1

 

матеріали

тис.грн.

251,1

35,15

1,5

1.1.2

Витрати на оплату  праці

тис.грн.

3141,9

439,80

19,1

1.1.3

Відрахування на соц. заходи

тис.грн.

691,2

96,75

4,2

1.1.4

Амортизація

тис.грн.

283,4

39,67

1,7

1.1.5

Загальновиробничі витрати

тис.грн.

1052,4

147,31

6,4

1.1.6

Адміністративні витрати

тис.грн.

638,3

89,35

3,9

1.1.7

Витрати на збут

тис.грн.

146,4

20,49

0,9

2.

Прибуток

тис.грн.

0

 

 

3.

Реалізація теплової енергії споживачам (з ПДВ)

тис.грн.

19759,7

4.

Тариф за 1 Гкал з ПДВ

90%

грн.

грн./Гкал

2765,90

2489,31

Найменування показників

 

Розподіл витрат собівартості теплової енергії на:

виробництво

транспортування

постачання

тис. грн

тис. грн

тис. грн

Витрати виробничої собівартості

14258,5

329,6

41,2

витрати на природний газ

9859,0

0,0

0,0

витрати на воду

7,7

14,0

0,0

витрати на електроенергію

101,2

279,8

0,0

витрати на матеріали

234,3

16,8

0,0

витрати на оплату праці

3110,5

0,0

31,4

витрати на соціальні заходи

684,3

0,0

6,9

амортизаційні відрахування

261,5

19,0

2,9

Загальновиробничі витрати

971,4

70,5

10,5

Адміністративні витрати

589,2

42,8

6,3

Витрати на збут

0,0

0,0

146,4

Повна собівартість

15819,1

442,9

204,4

Вартість  теплової енергії з ПДВ

18982,9

531,5

245,3

Тарифи з ПДВ, грн/Гкал

2657,17

74,40

34,33

 

 

 

 

 

 

 

  У зв’язку із зміною складових витрат та внесення змін у Закон України «Про теплопостачання», КП «Перемишлянитеплоенерго» розроблено та подано на розгляд Перемишлянської районної ради розрахунок тарифів на теплову енергію, її виробництво, транспортування та постачання для бюджетних установ.

Діючі тарифи для бюджетних установ  на теплову енергію для бюджетних установ встановлено 25 січня 2018р. в розмірі – 1883,42 грн/Гкал; відшкодування собівартості діючим тарифом 85%. Розмір проектного тарифу становить 2765,90грн./Гкал. У проекті тарифів згідно ЗУ «Про теплопостачання» стаття витрат «Паливо» включає вартість лише природного газу, яка становить  на виробництво теплової енергії для бюджетних підприємств 8639,90грн./тис.м3(без ПДВ), зросла вартість електроенергії, матеріалів, підвищився розмір амортизації, мінімальна заробітна плата тощо.

      Тарифи розраховані відповідно до ПКМУ  від 01.06.2011 р. № 869 „Про забезпечення єдиного підходу до формування тарифів на житлово-комунальні послуги” на рівні економічно обґрунтованої планової собівартості послуг. Метою зміни тарифів є  приведення їх до економічно обгрунтованого рівня та  дотримання Закону України № 1959-VIII від 21.03.2017р. «Про внесення змін до Закону України «Про теплопостачання» щодо стимулювання виробництва теплової енергії з альтернативних джерел енергії».

Відповідно до вищезгаданого Закону тарифи на теплову енергію вироблену з використанням альтернативних джерел енергії для установ та організацій, що фінансуються з державного та місцевого бюджету встановлюються на рівні 90% тарифу на теплову енергію, вироблену з використанням природного газу, що становитиме для бюджетних  установ 2489,31 грн./Гкал.

Пропозиції та зауваження щодо проекту тарифів приймаються у письмовій формі від фізичних та юридичних осіб впродовж семи календарних днів з дати опублікування даного повідомлення за адресою:  КП «Перемишлянитеплоенерго», м. Перемишляни,  вул. Привокзальна, 13, контактний телефон 2-11-27.

 

Директор КП „Перемишлянитеплоенерго”

 І.Ю.Карашкевич